Zveme na zápisy do jarních kurzů pro seniory, které probíhají 13.2. a 14.2.

Zápis:    13. 2. 2019 (středa) od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 hod.

Kde:      Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro – klub seniorů

Zápis:    14. 2. 2019 (čtvrtek) od 9:00 – 11.30  13:00 – 15:30 hod.

Kde:      Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro – sociální pracovnice

Kurzy na jaro 2019 otevřete zde

 

Podmínkou zápisu do kurzu je vyplnění přihlášky a úhrada kurzovného zpravidla ve výši 30Kč až 40Kč/lekce. Kurzy jsou koncipovány v rozsahu 10 lekcí.

AJ 1 ZŠ KE  KATEŘINKÁM             PONDĚLÍ 14:00-14:45   falešní začátečníci – pokračování      

A1 – opakování předchozích lekcí, po lekci 10 (L. Kollmanová, Angličtina pro samouky), My children – slovní zásoba, rodina, charakteristika, přídavná jména, stupňování přídavných jmen, příslovce a jejich stupňování, shopping – slovní zásoba, fráze, budoucí čas, little x few, A trip to Stratford – čtení, překlad, slovíčka, fráze, pozdravy, vazba going to, some, any no, tázací zájmena who, what, which, A telephone call – čtení, překlad, slovíčka, fráze, prostý minulý čas pravidelných sloves, otázka a zápor s did. (Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)

AJ 2 ZŠ KE  KATEŘINKÁM               PONDĚLÍ 15:00-15:45 mírně pokročilí     – pokračování        

A2 – opakování předchozích lekcí – po lekci 16, tvary na – ing, přivlastňovací zájmena samostatná, may, must, nepravidelná slovesa minulého času, opakování minulého času pravidelná slovesa, zápor, otázka s DID, lekce 17 Mandy´s first job, minulý čas průběhový, slovesa netvořící, who, which, that, must, have to, Mandy´s office, In a department store – čtení, překlad, slovíčka, fráze, saying thank you, trpný rod, číslovky thousand x million, lekce 19 – In a restaurant – čtení, překlad, slovíčka, fráze, sestavování menu, jídelní lístek, objednávání si jídla v restauraci, užívání členů, nepravidelná množná čísla podstatných jmen, neither, nor, tvoření přídavných jmen pomocí  – ful, – less a – y.

(Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)

AJ 3 ZŠ KE KATEŘINKÁM               ČTVRTEK 15:00 – 15:45             pokročilí   

A2 – A3 lekce tvořené na přání studentů, vybíraná témata, rozšiřující gramatika a konverzace, doplňování vědomostí a znalostí, lekce uzpůsobené studentům.

(Angličtina pro seniory: Ludmila Kollmanová)

AJ 4 ZŠ KE KATEŘINKÁM               ČTVRTEK  16:00 – 16:45  začátečníci      

Seznámení se s jazykem, písmem, výslovností, základy gramatiky, slovíčka, abeceda, výslovnost, člen určitý, představování, seznamování – konverzace, základní gramatika, vazba there is, there are, časování slovesa to be.

(Učebnice Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)

AJ  5+6 Gymnázium GEVO Tererova    ČTVRTEK 10:20 – 11:20  pokročilí-konverzace      – doplnění skupiny konverzace

Pokračování od lekce 13, minulé časy, nepravidelná slovesa, teorie, procvičování, doplňující cvičení. (Angličtina pro seniory – Edika)

Konverzační seminář se zaměřením na čtení jednoduché literatury či článků s cílem rozšiřování slovní zásoby, důraz na komunikaci.

PC 1 ZŠ KE KATEŘINKÁM           ČTVRTEK  14:15-15:45                začátečníci  

Práce s počítačem na internetu pro začátečníky.

Témata lekcí:

 1. Seznámení s ovládáním PC (zapnutí PC, klávesnice a její používání (klávesy na ní, kontrolky), seznámení se Plochou na monitoru, ikony, Tento počítač, ukládání dat v PC (dokumenty, obrázky, hudba čili stromová struktura (práce s oknem, přesunout, zmenšit, zvětšit, minimalizovat, maximalizovat, zavřít, vytvořit složku, zkopírovat soubor, přesunout ho a vymazat).
 2. Internet a práce s ním (prohlížeče internetu (Mozilla, Chrome, Edge), spuštění internetu, základy vyhledávání – klíčová slova, vyhledávače (Seznam, Volny, Google), zprávy a aktuality na internetu (iDnes, Novinky, Blesk, elektronické noviny…).
 3. Práce s elektronickou poštou (založení emailu, psaní a odesílání zpráv, odeslání přílohy).
 4. Práce s internetem – mapy, jízdní řády, počasí, nakupování, slevové portály, akční ceny.
 5. Práce s internetem či individuální poradenství dle zájmu účastníků … 

  

PC 2 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA 15:45 – 17:15  PC fotokroužek  začátečníci  5 setkání = 10 lekcí  

Setkání s profesionálním fotografem a lektorem výtvarné fotografie. Seznámení se s profesionálním programem pro práci s fotkou. Focení v exteriéru. Předpokladem je znalost práce na PC.

 1. Seznámení s programem Photo Zoner Studio, jeho funkcemi, práce s úpravou fotografií a následná editace, tisk fotografií.
 2. Stahování fotografií do PC.
 3. Základ ní fotografické výrazové prostředky.
 4. Vysvětlení základních pojmů ve fotografii a použití fotografických přístrojů.
 5. Změna sytosti a živosti fotografie aj.
 6. Focení v exteriérech – světlo a stín, kompozice fotky.

Přinést si s sebou vlastní fotografie, fotit lze i na telefon.

PC 3 ZŠ KE KATEŘINKÁM  ČTVRTEK 15:00 – 16:30           PC fotokroužek  pokročilí           5x 1,5 hodiny

Setkání s profesionálním fotografem a lektorem výtvarné fotografie. Seznámení se s profesionálním programem pro práci s fotkou. Focení v exteriéru. Předpokladem je znalost práce na PC.  Přinést si s sebou vlastní fotografie, fotit lze i na telefon.

 1. Práce s bodem a křivkou, srovnaní horizontu fotografie, perspektiva.
 2. Úprava fotek pomocí klonovacího razítka, lasa, deformace objektu.
 3. Změna sytosti a živosti fotografie aj.
 4. Více focení v exteriérech i v interiéru – světlo a stín, kompozice fotky.
 5. Table TOP – naučíme se vytvořit malé foto studio.
 6. V závěru – pokus o výtvarnou fotografii.

 

 D1  ZŠ KE KATEŘINKÁM             ČTVRTEK 15:00-16:00                 Historický seminář                     

Poutavou formou nahlédnete pod povrch dějin.

Témata lekcí:

 1. České království za vlády posledních Přemyslovců
 2. České království za vlády Lucemburků
 3. Husitská revoluce
 4. Morová epidemie v Evropě
 5. Stoletá válka – 1337 až 1453

Možné přizpůsobení témat dle zájmu posluchačů.

T1  ZŠ KE KATEŘINKÁM   STŘEDA 10:30 – 11:30     Kondiční tanec – začátečníci

Taneční cvičení pro seniory zaměřené na posílení kondice, zlepšení rovnováhy, udržení pohyblivosti kloubů, posílení svalstva pánevního dna, prevenci bolestí zad i hlavy, procvičování hlubokých kosterních svalů, správné držení těla. Příjemný pohyb při hudbě, jednoduché taneční kroky a choreografie. Cvičení  ve stoje, v sedě i v leže pro všechny ženy, co se rády hýbají. Nebojte se přijít mezi nás.
T2  ZŠ KE KATEŘINKÁM   ČTVRTEK 9:45 – 10:45   Kondiční tanec – pokročilí

Příjemný pohyb při hudbě, složitější krokové variace a taneční choreografie. Procvičování hlubokých kosterních svalů a správného držení těla, prevence bolestí zad i hlavy. Cvičení ve stoje, v sedě i v leže pro všechny ženy, co se rády hýbají. Nebojte se přijít mezi nás.
J1  ZŠ DONOVALSKÁ      ČTVRTEK 10:00 – 11:30  Jóga v denním životě   8 x 1,5 hodiny – doplnění skupiny do plné kapacity

Klasická jógy, která působí nejen na svaly a pohybový aparát, ale také na vnitřní orgány, žlázy s vnitřní sekrecí a vegetativní nervovou soustavu. Pravidelným cvičením se tělo, ale i mysl přirozeným způsobem uzdravuje, harmonizuje a zklidňuje. Máte možnost zažít spolu s pocitem tělesné pohody i vnitřní klid a radost.

Volně přístupný šachový kroužek pro seniory
 • Hrajete rádi šachy a nemáte s kým?
 • Chcete se naučit hrát šachy?
 • Chcete hrát šachy se svým vnoučetem?

Přijďte mezi nás kdykoli v výjimkou letních prázdnin …

KDE? Dům s pečovatelskou službou Šalounova ul. 2025/7 1. patro – klubovna seniorů

KDY? scházíme se každé pondělí od 15.30 hodin

CO? Hrajeme volné partie, cvičíme kombinace a přehráváme zajímavé partie. Získáte nejen osvěžení mysli a fantazie, ale i nová přátelství. V nabídce je možnost výuky pro úplné začátečníky, stejně tak pro dědečky či babičky s vnoučetem od 6 let. Chceme podpořit nejen aktivní setkávání těchto generací, ale i přispět k logickému myšlení seniorů i juniorů.

KDO? Kroužek vede velmistryně v šachu Květa Eretová Šachy jsou určeny pro muže i ženy a neznají věkové omezení, přispívají ke zlepšení paměti, soustředění a trpělivosti.

Pokud Vás uvedená nabídka oslovila, kontaktujte Bc. Janu Holubovou, tel.: 724 603 317, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz