PROGRAM

Účast na všech organizovaných procházkách, akcích a výletech je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu.

Účastí na akci dává účastník svolení k pořizování fotodokumentace, kterou může organizátor využít k propagaci své činnosti. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií je třeba vyjádřit buď před akcí nebo i po ní pomocí formuláře, který naleznete  ZDE

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji společností JMS v souladu s nařízením GDPR naleznete ZDE.

 

ŘÍJEN  2019

8.10. - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Krásy a tajemství Petřína - 2

 

Dne:  8.10.2019 (úterý)

Sraz: Sraz ve 14 hod. u lanovky, tramvajová zastávka Újezd

Kinského zahrada spojuje oblast Holečkovy ulice s Petřínským vrchem, na jehož jižním a jihozápadním úbočí se nachází. Od malostranské části vrchu (zahrady Nebozízek) je oddělen Hladovou zdí. Rozloha zahrady činí 17 hektarů. V letech 1827 až 1831 zde kníže Rudolf Kinský nechal vybudovat anglický park a empírový Letohrádek Kinských. V sousedství letohrádku byl vystavěn pomník herečce Haně Kvapilové. V roce 1927 sem byl přenesen i dřevěný kostelík svatého Michala z Podkarpatské Rusi, z Medvedovců u Mukačeva. Zahrada byla doplněna dřevěnou zvoničkou z Dolních Bojanovic a barokními božími mukami, přenesenými k hornímu jezírku z dolní části Smíchova.

Procházkou Vás provede paní Jelena.

9.10. a 10.10. - Zápis do kurzů pro seniory

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

Anglický jazyk pro falešné začátečníky a mírně pokročilé, pokročilé ZŠ Ke Kateřinkám, gymnázium GEVO Tererova,

Práce s fotografií  –  focení v exteriéru v ZŠ Ke Kateřinkám,

Kurz kondičního cvičeníZŠ Ke Kateřinkám,

Jóga pro senioryv denním životě v ZŠ Donovalská,

Dějepisný seminářZŠ Ke Kateřinkám,

Kurz kreativního tvoření  od 15.10. – 5 setkání V DPS Šalounova, 1x za 14 dní.

Zájemci o cvičení jógy v denním životě si mohou rezervovat místo telefonicky již v průběhu měsíce září.

Výuka probíhá zpravidla v rozsahu 10 lekcí, kurz se hradí cena za lekci: 30Kč až 40Kč/hodina dle typu kurzu. Podmínkou otevření je naplnění kurzu dostatečným počtem uchazečů. U registrace Vás může zastoupit Vámi pověřená osoba. Případné změny v nabídce jsou vyhrazeny. Zápis po termínu je možný individuálně, tel. č.: 724 603 317, 770 197 680,e-mail:  poradenstvi@jmsoc.cz

Bližší informace a náplň jednotlivých kurzů naleznete u zápisu a v průběhu září na webových stránkách Jihoměstské sociální a.s. (www.jmsoc.cz) a MČ Prahy 11 (www.praha11.cz).

8.10. - Přednáška: Bezpečný chodec

 

Kdy: 8.10.2019 (úterý) od 15:00,

Kde: Stravovací centrum – jídelna, Křejpského 1502/8

ZDARMA, rezervace není nutná

Přednášející: M. Švandrlíková z Městské policie hl. m. Prahy, odd. prevence, a Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Co na přednášce zazní:

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale i ten, kdo tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík, anebo se pohybuje pomocí vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo apod. Dozvíte se vše důležité o pohybu chodců po komunikaci ve městě, ale i mimo město, o významu používání reflexních prvků a viditelnosti chodců  –  „vidět a být viděn jako základní pravidlo bezpečnosti na silnicích“.

Jako chodci jste nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Předcházejte tomu prevencí a přijďte si vyslechnout užitečné rady. Účastníci přednášky obdrží propagační materiály.

11.10. - Přednáška: Ochrana práv spotřebitele

 

Dne:                11. 10. 2019  v 14:30 hod

Kde:                ZŠ Campanus, Jírovcovo nám. 1782/1, Praha 11

Sraz:                 u vstupu do školy v 13:45

Na přednášce zazní: Jak se bránit před tzv. šmejdy – Jak úspěšně reklamovat – Jak úspěšně vracet zboží –

Kurz asertivity aneb jak se nenechat odbýt

Přednáší Mgr. Lucie Hyblerová, facilitátorka A DOMA z.s.

Vstup zdarma

12.10. - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Od Pražského hradu Nerudovou ul. přes Jánský vršek k Pražskému Jezulátku

Dne: 12.10.2019 (sobota)

Sraz: v 10:00 u Lvího dvora naproti zastávce „Pražský hrad“ tramvaje č. 22 a 23.

Nerudova ulice patří mezi turisticky nejzajímavější ulice v Praze. Je součástí někdejší Královské cesty, kudy chodil korunovační průvod českých králů přes Karlův most na Hrad. Název Nerudova získala tato ulice proto, že právě zde žil v domě U Dvou slunců Jan Neruda. Ulice se tak stala inspirací pro mnohá jeho díla, například pro povídky Malostranské.

Jánský vršek spojuje ulice Vlašská a Nerudova. Jméno je odvozeno od kostela svatého Jana Křtitele, který stával ve středověku původně v osadě Obora v místech křížení ulic Jánský vršek a Šporkova. V dřívějších dobách šlo o samostatnou enklávu. Osada Obora, o níž viz při Jánské ulici, měla od roku 1363 vlastní jurisdikci – vrchnostenská práva vykonával královský podkomoří, který ustanovoval rychtáře a konšele, takže osada právně patřila k Hradčanům. 1654 byla připojena k Malé Straně.

Procházkou Vás provede paní Jelena.

14.10. - Přednáška: Bezpečný chodec

Kdy: 14.10.2019(pondělí) od 15:00

Kde: Stravovací centrum – jídelna, Křejpského 1502/8

ZDARMA, rezervace není nutná

Přednášející: M. Švandrlíková z Městské policie hl. m. Prahy, odd. prevence, a Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Co na přednášce zazní:

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale i ten, kdo tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík, anebo se pohybuje pomocí vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo apod. Dozvíte se vše důležité o pohybu chodců po komunikaci ve městě, ale i mimo město, o významu používání reflexních prvků a viditelnosti chodců  –  „vidět a být viděn jako základní pravidlo bezpečnosti na silnicích“.

Jako chodci jste nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Předcházejte tomu prevencí a přijďte si vyslechnout užitečné rady. Účastníci přednášky obdrží propagační materiály.

15.10. - Kreativní tvoření pro radost - závěsný věneček na dveře

Kdy: 10:00 -11:30 hod.

Kde:  DPS Šalounova, v klubovně seniorů 1. patro

Cena za kurz ( 5 lekcí) : 350Kč /5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80Kč se hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jednotlivé lekce.

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

15.10. - TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory: Podzim v okolí Černošic

Dne:        15. 10. 2019 (úterý)

Sraz:       Smíchovské nádraží v 8:20, odjezd v 8:28 hodin.

Trasa:     Navštívíme míso posledního odpočinku Věry Čáslavské. Potom vyjedeme autobusem do kopce, vydáme se okružní cestou kolem Vonoklas a zpět do Černošic. Svačinu sebou, občerstvení možné až na konci.

Délka trasy: 10 – 12 km

Trasou vás provede paní Jitka.

16.10. - POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA PRO SENIORY

Kdy:                 16.10.2019 (středa)  od 13:30 do 17:30 hodin

Kde:                 v jídelně Křejpského 1502/8

Cena:              160,- Kč

Co vás čeká:  Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu. Servírovat se bude nejen posvícenská kachna se zelím a knedlíkem, ale i posvícenský koláč …

Přijďte si připomenout tradici, oslovte své přátele a známé, prostě přijďte mezi nás.

V případě zájmu kontaktujte do 8.10.2019, tel. číslo: 724 603 317, 677 0197 680 k objednání  a úhradě vstupenek na akci (Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro).

 

16.10. - TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory spojená s výhledy na Prahu

 

Dne:        16. 10. 2019 (středa)

Sraz:       v 10:00 metro Jinonice v hale

Trasa:     Od metra Jinonice pohodlnou cestou dojdeme nad Prokopské údolí, kde se necháme unášet krásnými výhledy na Prahu. Cestu ukončíme opět v Jinonicích u metra.

Délka trasy: cca 8km

Trasou vás provede paní Věra.

17.10. - KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA pro seniory: Od sv. Václava přes Můstek k Prašné bráně

Dne: 17.10.2019 (sobota)

Sraz: v 16:00 u sochy svatého Václava na Václavském náměstí

Václavské náměstí je 750 m dlouhé s rozlohou přibližně 45 000 m², na jedné straně ho ohraničuje magistrála s budovou Národního muzea v pozadí a na straně druhé stanice metra Můstek s pěší zónou v ulici Na Příkopě. V roce 1918 zde byla vyhlášená samostatnost Československa, 19. ledna 1969 se zde upálil student Jan Palach. Během Sametové revoluce v roce 1989 se „Václavák“ stal klíčovým místem, kde probíhaly masové demonstrace. Z balkonu nakladatelství Melantrich promlouval k lidem Václav Havel a ostatní známé osobnosti. Náměstí je považováno i za jeden ze symbolů české státnosti.

Ulice Na Příkopě vede na místě zasypaného 10 metrů širokého a 8 metrů hlubokého hradebního příkopu, který vedl podél středověkých hradeb Starého Města. Později při založení Nového Města příkop utvořil hranici mezi oběma městy.

Původně stála na místě Prašné brány jedna z bran staroměstského opevnění, označovaná brána svatého Ambrože, kterou později vystřídala brána Horská. Poté, co staroměstské hradby ztratily založením Nového Města svůj význam, zpustla Horská brána natolik, že se jí začalo říkat Odraná. Staroměstští konšelé si byli vědomi toho, že polorozpadlá stavba dělá městu ostudu, proto se rozhodli ji zbořit a na jejím místě postavit novou. Dnešní vzhled získala až za pseudogotické puristické úpravy v letech 1878–1886, kterou vedl architekt Josef Mocker.

17.10. - Přednáška: Bezpečný chodec

Kdy: 17.10.2019(čtvrtek) od 15:00,

Kde: Stravovací centrum – jídelna, Křejpského 1502/8

ZDARMA, rezervace není nutná

Přednášející: M. Švandrlíková z Městské policie hl. m. Prahy, odd. prevence, a Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Co na přednášce zazní:

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale i ten, kdo tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík, anebo se pohybuje pomocí vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo apod. Dozvíte se vše důležité o pohybu chodců po komunikaci ve městě, ale i mimo město, o významu používání reflexních prvků a viditelnosti chodců  –  „vidět a být viděn jako základní pravidlo bezpečnosti na silnicích“.

Jako chodci jste nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Předcházejte tomu prevencí a přijďte si vyslechnout užitečné rady. Účastníci přednášky obdrží propagační materiály.

21.10. - Přednáška: Bezpečný chodec

 

Kdy: 21.10.2019 od 14:30,

Kde: Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, klubovna seniorů 1. patro

ZDARMA, rezervace není nutná

Přednášející: M. Švandrlíková z Městské policie hl. m. Prahy, odd. prevence, a Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Co na přednášce zazní:

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale i ten, kdo tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík, anebo se pohybuje pomocí vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo apod. Dozvíte se vše důležité o pohybu chodců po komunikaci ve městě, ale i mimo město, o významu používání reflexních prvků a viditelnosti chodců  –  „vidět a být viděn jako základní pravidlo bezpečnosti na silnicích“.

Jako chodci jste nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Předcházejte tomu prevencí a přijďte si vyslechnout užitečné rady. Účastníci přednášky obdrží propagační materiály.

22.10. - Přednáška: Bezpečný chodec

 

Kdy: 22.10.2019 od 15:00,

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Blatenská 2140/4, klubovna seniorů přízemí

ZDARMA, rezervace není nutná

Přednášející: M. Švandrlíková z Městské policie hl. m. Prahy, odd. prevence, a Jiří Polomis, krajský koordinátor BESIP hl. m. Praha

Co na přednášce zazní:

Kdo je to vlastně chodec? Je to nejen ten, kdo jde běžnou chůzí po komunikaci, ale i ten, kdo tlačí vozík pro invalidy nebo ruční vozík, anebo se pohybuje pomocí vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo apod. Dozvíte se vše důležité o pohybu chodců po komunikaci ve městě, ale i mimo město, o významu používání reflexních prvků a viditelnosti chodců  –  „vidět a být viděn jako základní pravidlo bezpečnosti na silnicích“.

Jako chodci jste nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu. Předcházejte tomu prevencí a přijďte si vyslechnout užitečné rady. Účastníci přednášky obdrží propagační materiály.

29.10. - Kreativní tvoření pro radost - malování, tiskání na textil

Kdy: 29.10.2019,  10:00 – 11:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,  klubovna seniorů 1. patro

Cena kurz: 350Kč /5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80Kč se hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jednotlivé lekce.

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

LISTOPAD  2019

4.11. - Přednáška: Ochrana práv spotřebitele

 

Dne:                4 11.2019  v 15:00 hod

Kde:                jídelna Stravovacího centra, Křejpského 1502/8, Praha 11

Na přednášce zazní: Jak se bránit před tzv. šmejdy – Jak úspěšně reklamovat – Jak úspěšně vracet zboží –

Kurz asertivity aneb jak se nenechat odbýt

Přednáší Mgr. Lucie Hyblerová, facilitátorka A DOMA z.s.

Vstup zdarma

12.11. - Kreativní tvoření pro radost - podzimní aranžování z přírodnin

 

Kdy: 12.11.2019,  10:00 – 11:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,  klubovna seniorů 1. patro

Cena kurz: 350Kč /5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80Kč se hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jednotlivé lekce.

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

13.11. - Taneční a společenské odpoledne

 

Kdy:                      13. 11. 2019 (středa)

                               od 13:30 do 17:00 hodin

Kde:                      v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8

Cena:                    80 Kč

Co vás čeká: 

Cena zahrnuje občerstvení: chlebíčky, koláč, kávu, vodu. Přijďte si užít společenské odpoledne se svými známými. K tanci i poslechu zahraje p. František z kapely Střelný prach.

Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti, (tj. kluby seniorů) se individuálně přihlásí do 6.11.2019 a uhradí vstupenku po předchozí domluvě na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. účtárna 2. patro, tel. č.: 724 603 317, 770 197 680, e -mail: poradenstvi@jmsoc.cz

20.11. - TURISTICKÁ VYCHÁZKA pro seniory: Čelákovice – Jiřina – Lysá n. Labem

 

Dne:        20.11.2019 (středa)

Sraz:     Masarykovo nádraží cca 9:30 hodin, odjezd vlaku v 9.52 – PID 3.pásmo

Trasa: z Čelakovic  přes GRADO kolem sv.Václava do Lysé n.Labem

Délka trasy: cca 8 km

Trasou vás provede paní Věra.

26.11. - Kreativní tvoření pro radost - vánoční stromeček z klacíků

 

Kdy: 26.11.2019,  10:00 – 11:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,  klubovna seniorů 1. patro

Cena kurz: 350Kč /5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80Kč se hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jednotlivé lekce.

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

18.11. - Přednáška: Ochrana práv spotřebitele - Kurz asertivity aneb jak se nenechat odbýt

 

Dne:                18. 11. 2019  v 14:00 hod

Kde:                Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 202507, 1. patro klubovna, Praha 11

Přednáší Mgr. Lucie Hyblerová, facilitátorka A DOMA z.s.

Vstup zdarma

PROSINEC  2019

4.12. - Mikulášská zábava pro seniory

 

Kdy:                      4. 12. 2019 (středa) od 13:30 hodin

Kde:                      Objekt Stravovacího centra v Křejpského 1502/8

Vstup:                  160,- Kč

Co Vás čeká:

Pohoštění: Kuřecí řízek se salátem, cukroví a další občerstvení, káva, voda

Navštíví Vás Mikuláš se svými pomocníky.

Připojte se k seniorům z domů s pečovatelskou službou a z klubů seniorů

 Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti nás kontaktují do 22.11.2019 a vstupenku uhradí po předchozí domluvě na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna. Tel. číslo: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

10.12. - Kreativní tvoření pro radost - vánoční dekorace na stůl

 

Kdy: 10.12.2019,  10:00 – 11:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7,  klubovna seniorů 1. patro

Cena kurz: 350Kč /5 lekcí (lekce 1,5 hodiny, příspěvek na materiál cca 50-80Kč se hradí vždy 14 dní před vlastním konáním kurzu). Po dohodě se lze přihlásit i na jednotlivé lekce.

Registrace a platba kurzovného do naplnění kapacity kurzů ve dnech:

Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00 

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů

30.12. - Silvestrovská zábava pro seniory

 

Kdy:                      30. 12. 2019 (pondělí) od 13:30 hodin

Kde:                      v jídelně Křejpského 1502/8

Vstup:                  160,- Kč

 Co Vás čeká:       Silvestrovské občerstvení s přípitkem do nového roku, odpoledne s živou hudbou k tanci i poslechu.

 Zájemci o vstupenky z řad seniorské veřejnosti (tj. ti, kteří nedochází do klubů seniorů) nás kontaktují do 13.12.  2019  a uhradí vstupenku po předchozí domluvě na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna. Tel. číslo: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz