PROGRAM

Pomalu se uvolňují bezpečnostní opatření a my máme radost, že vás opět můžeme pozvat na výlety, procházky a další akce!

Všechny akce se samozřejmě konají pouze při dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření (roušky, odstup, desinfekce, doporučený maximální počet).

Účast na všech organizovaných procházkách, akcích a výletech je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu.

Účastí na akci dává účastník svolení k pořizování fotodokumentace, kterou může organizátor využít k propagaci své činnosti. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií je třeba vyjádřit buď před akcí nebo i po ní pomocí formuláře, který naleznete  ZDE

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji společností JMS v souladu s nařízením GDPR naleznete ZDE.

 

ČERVEN  2020

29.6. - CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Z Ládví do Veltrus

Dne:       29. 6. 2020

Sraz a odjezd: v 10:00 h od metra C Ládví

Trasa:  Ďáblice, Zdiby, Klecany, Máslovice, Kralupy, Veltrusy, Lužec n. Vltavou, Mlčechvosty vlak na Masarykovo nádraží.  

Délka trasy: 45 – 55 km  Víte, kde jsou české Versailles? Kde se konal první vzorkový veletrh na světě? Kde se tajně konal program Lebensborn? Kde smutnil Vrchlický? Kde je v Čechách kus Egypta? Kde se vedla bramborová válka? Kolik měří Vraňansko hořínský kanál? Proč se sjížděli obrozenci do Vraňan?

To vše a ještě víc se dozvíte cestou s Mirjou. Za extrémní nepřízně počasí se akce nekoná. Samozřejmostí je cyklistická helma a náhradní duše.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy či konání akce v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci. Pro potvrzení akce využijte 24.6. tel. 724 603 317, mail: poradenstvi@jmsoc.cz

ČERVENEC 2020

11.7. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Českou historií s kopce do kopce

Dne:      11.7.2020 (sobota) ve 10:00 hodin

Sraz pro obě procházky:  v hale stanice metra I.P. Pavlova (vyjet po pojízdných schodech do haly)

Vydáme se ulicí Na Bojišti a dále Ke Karlovu, půjdeme kolem bývalé Zemské porodnice U Apolináře a místa, kde stála Jedová chýše (na jejím místě stojí funkcionalistický dům, kde bydlí hudebník a skladatel Ladislav Štaidl), kolem první protialkoholní záchytky a dále ke klášteru augustiniánů kanovníků a kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, k muzeu Policie ČR. Zamíříme do parků Na Karlově, Ztracenky, Folimanky a Albertova.

Park Ztracenka navazuje na areál Karlova a barokní bastion U Božích muk a sousedí s Albertovem. Zahrada byla zcela zrekonstruována, jsou z ní zajímavé výhledy na Nové Město.

Park Folimanka se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města v prostoru mezi potokem Botič, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradská. Až k ní zasahovala tehdejší velkolepá pouť pražských ševců Fidlovačka svými atrakcemi, kolotoči a stánky, konající se pravidelně v Nuselském údolí „Jamrtálu“ každoročně, vždy ve středu po Velikonocích.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-15:00: 770 197 680, 724 603 317,  e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

14.7. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Českou historií s kopce do kopce

Dne:      14.7.2020 (úterý) ve 14:00 hodin

Sraz pro obě procházky:  v hale stanice metra I.P. Pavlova (vyjet po pojízdných schodech do haly)

Vydáme se ulicí Na Bojišti a dále Ke Karlovu, půjdeme kolem bývalé Zemské porodnice U Apolináře a místa, kde stála Jedová chýše (na jejím místě stojí funkcionalistický dům, kde bydlí hudebník a skladatel Ladislav Štaidl), kolem první protialkoholní záchytky a dále ke klášteru augustiniánů kanovníků a kostelu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého, k muzeu Policie ČR. Zamíříme do parků Na Karlově, Ztracenky, Folimanky a Albertova.

Park Ztracenka navazuje na areál Karlova a barokní bastion U Božích muk a sousedí s Albertovem. Zahrada byla zcela zrekonstruována, jsou z ní zajímavé výhledy na Nové Město.

Park Folimanka se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města v prostoru mezi potokem Botič, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradská. Až k ní zasahovala tehdejší velkolepá pouť pražských ševců Fidlovačka svými atrakcemi, kolotoči a stánky, konající se pravidelně v Nuselském údolí „Jamrtálu“ každoročně, vždy ve středu po Velikonocích.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-15:00: 770 197 680, 724 603 317,  e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

27.7. - CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: Novou cyklostezkou

Dne:      27.7.2020 (pondělí)

Sraz:      9:00 Háje u Komunitního centra M.Terezy Háje

Trasa: Háje, Říčany, Klokočná, Mnichovice – a po nové cyklostezce zpět domů

Délka trasy: cca 55km

Víte, co natáčeli ve Fantově mlýně? Proč se říká Prknovka? Jak Rozhoň přišel o nos? Jak se dostal pštros do Světic? Jak vypadá klokočí? Co dělali sázavští mniši v Mnichovicích? To a ještě víc vypátráte spolu s Mirjou, a navíc vychutnáte novou cyklostezku. 

Samozřejmostí je cyklistická helma a náhradní duše. Při extrémní nepřízni počasí se akce nekoná.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy či konání akce v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci.

SRPEN 2020

11.8. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Praha město zajímavých ostrovů a mostů I

Dne:      11.8.2020 (úterý) v 14:00 hodin

Sraz:      u sochy Františka Palackého

Pro Prahu byla Vltava dopravní tepnou, zdrojem vody i osou, která určila tvar osídlení a závisela na ní prosperita mnoha řemesel. Od řeky v pražských ulicích začíná číslování domů. O rodilých Pražanech se říká, že jsou křtění Vltavou.

Na vycházce se dozvíme, kdy se na Střeleckém ostrově střílelo a kdy se mu říkalo Trávník, proč se nazýval Slovanský ostrov dříve Barvířský a ještě dříve Andělský, a jak je možné, že není na Sadelerově prospektu z roku 1606. Připomeneme si, kde se nacházely sochy J. V. Myslbeka, kde se vybíralo mýtné a kudy vedla jediná trolejbusová trať, spojující vltavské břehy. Uvidíme sochu Vltavy s přítoky (Otava, Lužnice, Sázava, Berounka) na Dětském ostrově, kde se otevírá vodácká sezóna a na Dušičky se drží tryzna za utonulé.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-15:00: 770 197 680, 724 603 317,  e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

15.8. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Praha město zajímavých ostrovů a mostů II

Dne:      15.8.2020 (sobota) v 10:00 hodin

Sraz:      v hale stanice metra Staroměstská (vyjet po pojízdných schodech do haly).

Vycházku začneme na Palachově náměstí a projdeme se po vltavských nábřežích k ostrovu Štvanice. Po cestě si prohlédneme pražské mosty, významné budovy a pomníky, kterými se právem pyšní naše nábřeží.

Na vycházce se dozvíme, že máme v Praze:

  • nejen kubistické domy, ale i kubistický most, který stojí na místě Železné neboli Rudolfovy lávky,
  • jedinečnou, velkou, ozdobenou mostní konstrukci z období secese, která je nejkratším pražským mostem,
  • ostrov, který se nazýval Velké Benátky, kde později vznikla malá vodní elektrárna podle návrhu ing. arch. Aloise Dlabače, ostrov, který je přeťat dvěma mosty – Hlávkovým mostem pro vozidla a tramvaje a železničním Negrelliho viaduktem, dosud nejdelším železničním mostem ve střední Evropě a do r. 1910 i nejdelším mostem Evropy.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 770 197 680, 724 603 317,  e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

24.8. - CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: Za Kájou Maříkem do Brd

Dne:      24.8.2020 (pondělí)

Odjezd:  1. skupina v 9:54 vlak z Hl. nádraží do Mníšku p. Brdy

Trasa:    z Mníšku přes Kytín, Skalku, Černolice, Jíloviště, Zbraslav – a domů

Délka trasy: cca 50km

Vlak do Mníšku má malou kapacitu kol, proto ti nejzdatnější pojedou vlakem z Hl.n. v 9.48 do Všenor, odkud vystoupají 11,6km k Mníšku, kde se připojí k 1. skupině, celkem tím ujedou cca 62km. Dál pokračujeme společně.

Víte, proč Felix Háj nosil sukně? Že zámek koupil koželuh? Kde si bral Kája Mařík Zdenu? Co spojuje jeskyni u Marseille a Skalku? Kdo stál Brandlovi modelem jako Máří Magdalena? Kudy vedla Zlatá stezka? A kolik měří Cukrák? Nejen to se dozvíte cestou s Mirjou.

Samozřejmostí je cyklistická helma a náhradní duše. Při extrémní nepřízni počasí se akce nekoná.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy či konání akce v návaznosti na aktuální epidemiologickou situaci.

ZÁŘÍ 2020

10.9. - Turistická procházka: Na rozhlednu Špulku

Dne:      10.9.2020 (čtvrtek)

Odjezd: Praha hl. n. 9.05 hod. nebo Horní Měcholupy v 9.22 hodin.

Jízdenka PID pro 5. pásmo.

Z Benešova pojedeme ještě autobusem.

Trasa: Od rozhledny přes Lbosín a Divišov (možnost oběda) krásnou

krajinou Benešovska a Posázaví do Českého Šternberka.

Délka trasy: cca 14  km

Trasou Vás provede paní Jitka.

 

22.9. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Praha město zajímavých ostrovů a mostů II

Dne:       22.9.2020 (úterý) ve 14:00 hodin

Sraz:      v hale stanice metra Staroměstská (vyjet po pojízdných schodech do haly).

Vycházku začneme na Palachově náměstí a projdeme se po vltavských nábřežích k ostrovu Štvanice. Po cestě si prohlédneme pražské mosty, významné budovy a pomníky, kterými se právem pyšní naše nábřeží.

Na vycházce se dozvíme, že máme v Praze:

  • nejen kubistické domy, ale i kubistický most, který stojí na místě Železné neboli Rudolfovy lávky,
  • jedinečnou, velkou, ozdobenou mostní konstrukci z období secese, která je nejkratším pražským mostem,
  • ostrov, který se nazýval Velké Benátky, kde později vznikla malá vodní elektrárna podle návrhu ing. arch. Aloise Dlabače, ostrov, který je přeťat dvěma mosty – Hlávkovým mostem pro vozidla a tramvaje a železničním Negrelliho viaduktem, dosud nejdelším železničním mostem ve střední Evropě a do r. 1910 i nejdelším mostem Evropy.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 770 197 680, 724 603 317,  e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz