Průzkumy spokojenosti 

V průběhu loňského roku jsme  u klientů našich služeb provedli rozsáhlé šetření spokojenosti.  Šetření probíhalo formou anonymních dotazníků v průběhu května, června (kluby, pečovatelská služba) a září, října (domov pro seniory). Celkem jsme zpracovali 762 vyplněných dotazníků.  Odpovědi jsou vyhodnocovány formou grafů a tabulek. U některých otázek jsou citovány poznámky uvedené samotnými respondenty.

Výsledky šetření dle jednotlivých služeb: