SAZEBNÍK ÚHRAD

 

 • je platný od 1.1.2018 dle rozhodnutí představenstva JMS a.s. Cena za pobyt v Domově pro seniory Jižní Město je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

 

 • Ubytování  200 Kč/den
 • Strava 170 Kč/celodenní strava
  • Snídaně a  svačina: 38 Kč
  • Oběd: 70 Kč
  • Svačina + večeře: 62 Kč

Vratka za objednanou stravu se poskytuje v případě řádného odhlášení; vratka se poskytuje ve výši ceny potravin.

CENY POTRAVIN:

 • Snídaně a svačina: 18 Kč
 • Oběd: 33 Kč
 • Svačina a večeře: 29 Kč

 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

 

 • slouží k pokrytí nákladů na zajištění péče. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, náleží příspěvek v plné výši poskytovateli.

 

ZPŮSOB ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU:

 

 • Úhrada se provádí zálohově, a to ve výši násobku denní úhrady a koeficientu 30,41 dne v každém kalendářním měsíci. Toto hradí i v případě, že služba začne být poskytována v průběhu kalendářního měsíce, což činí: 11.252,- Kč