POSLÁNÍ

 

Posláním Domova pro seniory Jižní Město je poskytování ubytování, stravování a sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

 

CÍL SLUŽBY

 

Cílem služby je podporovat uživatele při uplatňování jejich přání, představ a osobních cílů, respektovat jejich lidskou důstojnost a osobní svobodu, podporovat přirozené vazby s jejich rodinou a vytvářet pro ně bezpečné prostředí poskytováním odborné sociální a zdravotní péče.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli minimálně 60let věku, a kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby v přirozeném sociálním prostření (domácnosti), potřebují soustavnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit za pomoci rodiny a sociálních služeb v terénní a ambulantní formě. Služba je poskytována především pro obyvatele žijící na území hlavního města Prahy.


KONTAKTY

Mgr. MICHAELA KONVIČNÁ
vedoucí střediska OC+DS
267 990 151 – volba 2, 2, 3

603 205 399
PO – ČT  7:00 – 16:00
PÁ  7:00 – 13:00
janouchova@jmsoc.cz

Mgr. KLÁRA KRYBUSOVÁ
sociální pracovnice
267 990 151 – volba 2, 2, 1

603 205 396
PO – ČT 7:00 – 16:00
PÁ 7:00 – 13:00
soc@jmsoc.cz

MARTA JANEČKOVÁ
vrchní sestra
267 990 151 – volba 2, 2, 2

603 205 355
PO – ČT  7:00 – 16:00
PÁ  7:00 – 13:00
vrchni@jmsoc.cz