SAZEBNÍK ÚHRAD

 

 • je platný od 1.1.2018 dle rozhodnutí představenstva JMS a.s.

UBYTOVÁNÍ

 

 • ubytování v dvojlůžkovém pokoji – 200 Kč/den
 • ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji – 190 Kč/den

 

STRAVOVÁNÍ

 

 • zajištění stravy přiměřené době poskytování služby,odpovídající věku a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – 170 Kč/den

 

ÚKONY PÉČE (záloha na péči – 200 Kč/den)

 

 • běžné úkony péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití – 130 Kč/hodina
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – 130 Kč/hodina
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru -130 Kč/hodina
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – 130 Kč/hodina
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny – 130 Kč/hodina
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty – 130 Kč/hodina
  • pomoc při použití WC – 130 Kč/hodina
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět -130 Kč/hodina
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – 130 Kč/hodina
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – 130 Kč/hodina
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – 130Kč/hodina
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí – 130 Kč/hodina
 • vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné):
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – 130 Kč/hodina

 

 BEZ ÚHRADY ZE STRANY UŽIVATELE JE POSKYTOVÁNO

 

 • základní sociální poradenství
 • zdravotní péče (hrazena z prostředků veřejného zdravotního)

 

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ÚČTOVÁNÍ ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 

 • Pokud je výše úhrady stanovena hodinově, je účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
 • Pokud je poskytována činnost vícero uživatelům v jeden okamžik (například u sociálně terapeutických činností, aktivizačních činností) výše zaúčtované úhrady jednotlivým uživatelům se krátí počtem uživatelů na jednoho pracovníka, kterým tato činnost byla poskytována (případně se takto krátí čas, pokud je úhrada účtována hodinově).