Pan Antonín Hoang, Ninh Ngoc Tai a Tran Van Thuan a jejich rodiny, nám darovali 10 tisíc roušek!

Roušky použijeme pro naše klienty i pro zaměstnance, kteří o ně pečují.

Děkujeme za Vaši štědrost a velkorysost!