Letošní masopust jsme opět oslavili rejem masek, veselím i tancem.  To vše za doprovodu živé hudby a vynikajícího občerstvení. Nezbývalo než obdivovat kreativitu všech zúčastněných a nakažlivou radost ze života, která na masopustu panovala. Posuďte sami a přijďte příští rok mezi nás😊