V Domově seniorů v Janouchově ulici jsou již zrušena protiepidemická opatření, je zrušena izolace a karanténa klientů.

Od 16.2.2021 můžete opět nosit balíčky svým blízkým, od 13 do 16 h.  Balíčky můžete nechávat na recepci, recepční je předají pečovatelkám k distribuci klientům na oddělení.

Od 22.2.2021 budete moci za svými blízkými na návštěvu. Návštěvy budou probíhat od pondělí do soboty, mezi 13 – 16 h. Podmínkou realizace návštěvy bude písemné potvrzení o negativním výsledku testu na Covid-19 nebo písemné potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v uplynulých 90 dnech. Návštěvu bude potřeba rezervovat u vedoucí Domova, M.Konvičné, na tel.603 205 399, od středy 17.2.2021, každý všední den do 16 h.

Pokud chcete zprostředkovat telefonický kontakt se svým blízkým, i nadále se můžete se obracet na p.Batovcovou, tel. 770 120 839 a domluvit s ní hovor.

Děkujeme za vaše pochopení.

S pozdravem

Ing. Petr Dvořák                                                                             Mgr. Michaela Konvičná

ředitel Jihoměstské sociální a.s.                                               vedoucí DS a OC Janouchova