4. března proběhlo již druhé kolo očkování vakcínou Pfizer proti Covid-19 v DPS a DBB. Očkováno bylo celkem 111 seniorů. Díky sehranému mobilnímu týmu z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady bylo 2. dávkou přeočkováno 57 seniorů 80+ z DPS Šalounova, Blatenská a DBB Petýrkova. Organizace byla tentokrát o to náročnější, že současně probíhalo očkování 54 zájemců ve věkové kategorii 70+ 1. dávkou vakcíny. Vše proběhlo zcela hladce díky skvělé přípravě a organizaci zaměstnanců pečovatelské služby, za což jím náleží velké poděkování. Všichni očkovaní senioři si váží iniciativy MČ Praha 11, díky které jim odpadlo cestování do očkovacích center, neboť mnozí z nich jsou již hůře mobilní. Další pozitivní zprávou je vědomí, že budou mít možnost se bezpečně stýkat se svými rodinami i vrstevníky. Další přeočkování je naplánováno na konec března.