V rámci rozvolňování vás opět rádi přivítáme

 od 1. června 2021

k posezení u stolů v naší jídelně.

Abyste mohli posezení v jídelně využívat je k tomu potřeba následující:

  • Přijít v čase od 11,30 do 12,15 hodin.
  • Dodržovat rozestupy 2 m
  • Po celou dobu návštěvy Stravovacího centra mít nasazený respirátor FFP2, odložit jej můžete pouze při konzumaci jídla a pití.
  • Mít s sebou potvrzení antigenního testování s negativním výsledkem ne straší 72 hodin,
  • nebo mít s sebou doklad o ukončeném očkování,
  • v případě jedné dávky doklad o uplynutí doby 22 dní od aplikace,
  • případně potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19 (ne mladší 14 dní a ne starší 180 dní)

Potvrzení je třeba mít s sebou při každé návštěvě jídelny a v případě kontroly se potvrzením prokázat!

Prosíme, dodržujte zásady hygieny rukou – umyjte si ruce mýdlem a použijte desinfekci.

Děkujeme, že dodržujete, tato opatření. Chráníte tím sebe i okolí.

 

Výdej jídel s sebou do přinesených jídlonosičů bude nadále probíhat v čase od 11.00 do 11.30 hodin

 

V Praze dne 31. 5. 2021          

                                                                                                   Hana Velebilová

                                                                                       vedoucí stravovacího provozu