Dne 12. června se uskutečnily již tradiční dvě dvouhodinové vyhlídkové plavby na lodi Hamburg pro seniory z Jižního Města, z Domova pro seniory v Janouchově ulici, z klubů a domů s pečovatelskou službou.

Plavby s výhledy na jedny z nejkrásnějších zákoutí a malebných scenérií Prahy si užilo více než 220 účastníků, díky finanční podpoře MČ Prahy 11. K seniorům se na jedné z projížděk připojil také starosta MČ Praha 11, pan Jiří Dohnal, který se zajímal nejen o jejich bezprostřední prožitky, ale i o jejich podněty. Seniory doprovodili také radní pro věci sociální, zdravotnictví a bezpečnost, Ing. Petr Jirava a ředitel JMS a.s., Ing. Petr Dvořák. 

Všichni se skvěle bavili a užívali si zcela letní atmosféry za doprovodu živé hudby. Vynikající občerstvení, obsluha a aktivně prožité odpoledne ve společnosti přátel a vrstevníků přispělo ke krásnému prožitku a spokojenosti zúčastněných.

Děkujeme a těšíme se na Vás příště!