V návaznosti na mimořádná opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství a tělovýchovy, jsou od 14.3.2020 do odvolání ZRUŠENY všechny akce organizované Jihoměstskou sociální a.s.

Je nám líto,  ale k tomuto krajnímu opatření jsme byli nuceni přistoupit  z preventivních důvodů a ve snaze maximálně chránit naše klienty.

O případných dalších krocích vás budeme informovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zákaz konání akcí nad 100 osob od 18 hodin dne 10. 3. 2020

Mimořádné opatření  Ministerstva zdravotnictví – uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020