V návaznosti na výskyt koronaviru v ČR a ve snaze chránit maximálně naše klienty, žádáme o dodržování zvýšené hygieny při vstupu do všech našich zařízení a respektování pokynů personálu.

V případě, že jste se vrátili z postižených oblastí nebo jste  byli v poslední době v kontaktu  s někým, kdo v těchto oblastech pobýval, dodržujte nařízení Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví ČR a nevstupujte z preventivních důvodů do našich zařízení.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Petr Dvořák, ředitel Jihoměstské sociální a.s.

Dopis pro rodiny klientů pečovatelské služby