Pomozte ukázat na práci lidí, kteří v domovech a centrech pro seniory pečují o své klienty.
Projekt Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata – hledá příběhy laskavosti, pomoci, soucitu, ale i rozveselení a obyčejné lidskosti. Hledá ty, kteří mění malými každodenními skutky, ale i jedním velkým a neobvyklým činem, životy starých lidí k lepšímu. Ty, pro které je jejich práce posláním.

Vyprávějte příběh váš nebo vašeho blízkého a nominujte pečujícího pracovníka na:
https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/pecovatel/nominovat

Video pozdrav Tomáše Klusa https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/videos/607540160201959