Jihoměstská sociální a.s. spolupracuje s Letokruhem, z.ú. při realizaci projektu “Senioři seniorům”, jehož cílem je podpora principu rovnosti a nediskriminace seniorů v rychle stárnoucí společnosti, posílení jejich sebevědomí a prestiže a vytvoření podmínek pro aktivní stárnutí. Zapojíme seniory do života komunity, posílíme jejich sociální vazby mezi sebou i napříč generacemi a ve veřejných diskuzích dáme prostor jejich nápadům pro zvýšení kvality běžného života svých vrstevníků. Více info o projektu: http://letokruh.eu/onas/projekty/seniori-seniorum

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.