Spokojenost našich klientů je pro nás na prvním místě. Proto pravidelně provádíme dotazníkové průzkumy spokojenosti. Výsledky pečlivě analyzujeme a na jejich podkladě se snažíme stále zlepšovat.

Průzkum spokojenosti 2023:
Průzkum spokojenosti 2022:

Výsledky šetření za rok 2022:

Průzkum spokojenosti 2020:

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme v roce 2021 průzkum spokojenosti klientů neprováděli.

Průzkum spokojenosti 2020:

 I v roce 2020 jsme provedli průzkum spokojenosti našich klientů s poskytovanými službami. Vzhledem k epidemiologické situaci a s tím souvisejícím omezením našich aktivit v klubech seniorů, je průzkum sice trochu zeštíhlený, ale přesto obsáhlý. Rozdali jsme celkem 818 dotazníků, 418 se nám vrátilo vyplněných. Všechny odpovědi jsme pečlivě zpracovali. Máme radost, že naprostá většina našich klientů je s našimi službami spokojená a velmi děkujeme za všechny podněty, návrhy i povzbuzení! 

Všem klientům, kteří věnovali vyplnění čas a energii velmi děkujeme! Váš názor je pro nás důležitý.

Výsledky šetření za rok 2020:

Průzkum spokojenosti 2019

V průběhu října 2019 jsme  u našich klientů opět provedli rozsáhlé šetření spokojenosti formou anonymních dotazníků. Celkem jsme rozdali 1113 dotazníků a vrátilo se nám 651 vyplněných, které jsme pečlivě zpracovali. Podrobnosti jsou uvedeny podle jednotlivých služeb a středisek. Odpovědi jsou vyhodnocovány formou grafů a tabulek. U některých otázek jsou citovány i poznámky uvedené samotnými respondenty. Všem respondentům děkujeme za věnovaný čas a pečlivost. 

Výsledky šetření za rok 2019:

Průzkum spokojenosti 2018

V průběhu  roku 2018 jsme  u klientů našich služeb provedli rozsáhlé šetření spokojenosti.  Šetření probíhalo formou anonymních dotazníků v průběhu května, června (kluby, pečovatelská služba) a září, října (domov pro seniory). Celkem jsme zpracovali 762 vyplněných dotazníků.  

Výsledky šetření dle jednotlivých služeb za rok 2018:

Reakce našich uživatelů z průzkumu spokojenosti 2019:

„Zatím jsem velmi spokojen a nic bych v tom neměnil. Pečovatelka se velmi ochotně stará o manželku a věnuje jí každý den vzornou péči při osobní hygieně.“

„Není co vylepšovat. Děkuji za služby provedené paní Magdou, jsou vždy kvalitně provedené, s úsměvem a dobrou náladou i když provádí služby velice náročné.“

„Pokud bych měl šanci něco změnit, tak jenom to, aby se manželka nedostala do situace, ve které se nachází. Moc děkuji pečovatelce paní Lence V. Je ohleduplná, milá, pečlivá.“

„Díky za vaši práci pro nás seniory.“

„Pečovatelky jsou velmi laskavé, šikovné, všemu vyhoví. Velmi děkuji za poskytovanou péči jak paní Iloně, tak Lence. Obě jsou laskavé, milé a obětavé. Je vidět, že ke své práci přistupují s láskou a porozuměním pro potřeby klientů. Ještě jednou díky.“

„Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Holasové, že mi v době, kdy jsem na tom nebyl psychicky dobře, pomohla vyřešit všechny potřebné záležitosti, které se týkaly pomoci mé manželce, která je upoutána na lůžko. Rovněž tak i paní Kateřině, která se o mou paní každodenně pečlivě stará. Bez jejich pomoci bych to určitě nezvládl… Přeji si, aby všichni potřební lidé měli stejné zkušenosti, jako mám já.“

„Není co dodat. Chci, aby zůstala paní Eva. Z. Díky.“

„Protože pro klienty vyššího věku je důležitá nejen fyzická, ale i psychická stránka pomoci, přála bych každému takovou oporu, jakou mi je pečovatelka Monika N. Je spolehlivá, srdečná, vstřícná a taktní. Její lidský přístup k nám starším ročníkům si zaslouží nejvyšší ohodnocení. Jako ve škole 1*.“

„Velmi chválíme pečovatelku Lenku V.“

„Jsem moc ráda, že pečovatelská služba existuje, je to pro nás veliká pomoc a útěcha, že žijeme v čistotě, ačkoliv jsme staří a nemohoucí a nemocní.“

„Paní Magda je velmi hodná a udělá vše, co potřebuji a vždy s úsměvem. Můj pětiletý synovec (vyprávěla mi to neteř) u prarodičů při obědě z ničeho nic prohlásil Ještě že máme paní Magdu. A je to tak, ještě že mám paní Magdu.“

„Pečovatelka pečlivě a s citem ošetřuje manžela při sprchování a vůbec při veškeré hygieně.“

„Děkuji Jitce, Janě, Lence“ (pečovatelkám z DBB Petýrkova)

„Perfektní čistota po úklidu. Paní pečovatelky jsou všechny velmi milé, vstřícné, ochotné – VELKÁ POCHVALA.“

„Jelikož jsem zde v DPS Blatenská moc spokojená, žádnou připomínku k již prováděným službám ani nemám.“

„Vše v pořádku, nic bych neměnil.“

„Nic bych neměnila, jsem velmi spokojená s poskytováním služeb.“

„Naprosto spokojená klientka. Děkuji.“

„Vzhledem k věku 91 let a vývoji psychického stavu mé matky, si velice vážím práce a péče zdejších pečovatelek a děkuji.“

„S prací pečovatelek jsem velmi spokojen.“

„Jsem velmi spokojen se službou.“

„Jsem ráda, že mohu žít v DPS. Jsem zde již 19 let. Jsem spokojená a proto, že nemám žádné rodinné příslušníky, tak jedinou mojí rodinou jsou moje pečovatelky. Mám je ráda takové, jaké jsou. Milé, usměvavé, a také někdy unavené, ale vždy ochotné mi pomoci. Jejich práce není lehká, ale dělají ji na jedničku s hvězdičkou. Díky jim.“

„Děkuji za dobrou práci kuchařkám, paní vedoucí i ostatnímu personálu. Ať se daří i nadále!“

„S obědy jsem velmi spokojena co do kvality i objemu.“

„Díky za husté, voňavé polívečky, nabité zeleninou a dobrými zavářkami. A oceňuji častou nabídku ryb.“

„Děkuji za dobré omáčky a pokrmy z mletých mas. Dál děkuji paní Louvarové za její vstřícnost ke mně.“

„Děkujeme za péče, kterou nám věnujete.“

„Jsem velmi spokojená s pečovatelkou, která mi vozí obědy. Vážím si jejího vstřícného přístupu a přátelského chování. Velmi oceňuji, že jste do jídelníčku zařadili jídla z pohanky, jáhel, kuskusu, zeleninové saláty i houby. Moc děkuji. Také jsem vděčná za pestrost jídelníčku.“

„Chtěla bych pochválit paní Pavlínku, která doručuje obědy na trase 1. Je milá, veselá, a proto se na ni každý den těším.“

„Jsem velmi spokojena s doručování obědů i s doručovateli.“

„Děkuji kuchařkám, kuchařům i všem ostatním.“

„Moc děkuji všem, kteří se zabývají nejen vařením, ale i dovážením.“

„Děkuji za dobré služby.“

„Děkuji za vaši obětavou práci.“

„Je mi 76 let a ještě jsem se tak dobře nestravovala. Díky Vám!“

„Jsem nenáročný strávník, ale jedno musím pochválit – kuchaře, který dělá omáčky. Jsou vynikající.“