Zjišťování spokojenosti uživatelů Domova pro seniory Jižní Město probíhalo formou anonymního dotazování prostřednictvím rozhovoru s nezávislou osobou. Touto osobou byla na pracovišti praktikující studentka Vyšší odborné školy sociálně právní, která byla zcela vázána mlčenlivostí a veškerá data po ukončení rozhovoru anonymizovala tak, že není z odpovědí možné identifikovat respondenta. Cílem bylo získat informace ohledně spokojenosti uživatelů.

Sběr dat probíhal v období od září do října 2018. Respondenty byli uživatelé, kteří v uvedeném období využívali služeb Domova pro seniory.

Výsledky ke stažení zde: