Průzkum spokojenosti – Kluby seniorů
Zjišťování námětů k nabízeným aktivitám, k zázemí, informovanosti o klubech seniorů, spokojenosti členů klubů seniorů, k akcím Jihoměstské sociální a.s. (dále jen JMS) probíhalo formou anonymního dotazníku, který mohli jednotlivci vyplňovat dle svého rozhodnutí v rámci klubového setkání. Vyplněné dotazníky s odpověďmi mohli respondenti vracet v zalepené obálce pro zachování anonymity nebo položit na určené místo v průběhu setkání nebo vhodit do schránky v DPS bez možnosti určení autora odpovědí.
Dotazníky byly distribuovány do jednotlivých klubů pro seniory docházející z terénu Jižního Města a ve dvou domech s pečovatelskou službou v květnu, těsně před platností nařízení GDPR.
Dotazník mohl každý zúčastněný vyplnit dle vlastního svobodného rozhodnutí. V určeném období se mohlo stát, že někteří členové nebyli přítomni v klubu z důvodu nemoci, pobytu v lázních, hospitalizaci či nepřítomnosti z jiných osobních důvodů.
Z celkového počtu poskytnutých dotazníků bylo vráceno 178 vyplněných dotazníků, tj. nadpoloviční většina.
Jednotlivé odpovědi jsou vyhodnocovány formou grafů, ve kterých je zaznamenán celkový počet odpovědí. V legendě pod grafem jsou citovány poznámky uvedené samotnými respondenty. Otázka osmá poskytla uživatelům prostor pro vyjádření jejich přání na případné změny v poskytované službě. U některých otázek mohli respondenti upřesnit své odpovědi. V závěru dotazníku byl zachován prostor pro další podněty či vyjádření.

Výsledky průzkumu (PDF)