PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

 

Půjčovna se nachází na adrese: Dům s pečovatelskou službou (dále jen DPS) Blatenská 2146/4, Praha 4 Chodov

Osoba zodpovědná za řádný chod půjčovny:  PhDr. Ludmila Jarošová, tel.: 724 603 307, email: pece.domy@jmsoc.cz

Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 14.00 hod., vždy po telefonické domluvě předem