Vnitřní oznamovací systém

Umožňujeme našim zaměstnancům podat oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S oznámením, které podáte, se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný k oznámením nemá přístup.

Příslušná osoba: Ing. Markéta Tomková

Všechny oznamovací kanály

Anonymní formulář

Napište nám cokoliv přes anonymní formulář

ODKAZ – po odeslání si nezapomeňte poznamenat, uložit nebo třeba vyfotit ID vašeho oznámení!

Anonymní telefonát

Zavolejte nám přes anonymní hlasovou linku

Na telefonním čísle +420800050856. Po vytočení budete vyzváni k zadání kódu: 298471490 a jeho potvrzení mřížkou. Následně můžete nahrát hlasový záznam, který odešlete znovu stisknutím mřížky. Do SMS vám poté přijdou instrukce, kde můžete své oznámení dále sledovat a komunikovat s Příslušnou osobou.

Anonymní email

Pošlete nám zabezpečený email

Emailové oznámení můžete zaslat na adresu 5e123899dddc@mail.safetalk.io. Díky SafeTalk je i emailové oznámení zcela anonymní, takže vaši emailovou adresu neuvidíme. Po odeslání vám přijde do emailu notifikace s odkazem, díky kterému se můžete na oznámení kdykoliv podívat.

Dopis

Pošlete nám dopis na adresu Šalounova 2025/7, Praha 4, 14900

Písemná oznámení prosím posílejte v uzavřené obálce na adresu Jméno, adresa, s poznámkou: „Do vlastních rukou“.

Osobní setkání

Domluvte si s námi osobní setkání na výše uvedených kanálech

Fyzická schránka důvěry

Vhoďte své oznámení do schránky důvěry (poštovní schránky)

Poštovní schránku najdete v přízemí budovy Šalounova 2025/7, Praha 4 14900.

Sledování oznámení

Oznámení lze sledovat po zadání jeho ID na adrese https://app.safetalk.io/followup

Chráníme Vás

SafeTalk chrání vaši identitu. Nikdo nemá přístup k vašim osobním datům nebo IP adrese. Všechna data jsou zašifrována, takže i vaše telefonní číslo nebo email zůstávají skryté.

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na: https://oznamovatel.justice.cz

Vyloučení

Vylučujeme příjem oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona na ochranu oznamovatelů.

Osobní působnost
Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaký máte vztah k naší organizaci. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Věcná působnost
Při oznámení formulářem prosím vyplňte údaj, jaké kategorie se oznámení týká. Usnadní nám to řešení všech přijatých oznámení

Externí oznamovací kanál
Vice podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému najdete na oznamovatel.justice.cz