Pobytové odlehčovací služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním či tělesným postižením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Pečujícím členům rodiny tak poskytujeme čas pro nezbytný odpočinek, regeneraci sil a vyřízení osobních záležitostí.