• Nechutnal vám oběd? Nebylo v pořádku doručení oběda? Obraťte se na nás!

  Za Vaše podněty a připomínky budeme velmi rádi, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. 

Stížnosti – obecné informace

 

 • každý uživatel služby může podávat náměty na zlepšení služby nebo si stěžovat na kvalitu nebo způsob jejího poskytování,
 • stížnost mohou podat také rodinní příslušníci uživatelů, případně další osoby,
 • za podání stížnosti není ten, kdo stížnost podával, jakýmkoliv způsobem sankcionován nebo znevýhodňován,
 • každý má možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti,
 • řešení stížnosti je využito ke zkvalitnění poskytované sociální služby a jejího provozu.

 

Způsob podání stížnosti. Kontaktujte nás kteroukoli z těchto možností:

 

 • ústně – kterémukoli zaměstnanci Stravovacího centra při osobním kontaktu
 • telefonicky – vedoucí Stravovacího centra
 • písemně – stížnost je možné vložit do schránky u vchodu do Stravovacího centra
 • stížnost je možné podat i anonymně
 • u písemných stížností uveďte datum podání

 

Kontakty, kam lze podat stížnost týkající se dodání oběda nebo jeho kvality:

 

Možnost odvolání:

 

Není-li stěžující spokojen s postupem vyřizování či závěrem stížnosti, má právo se obrátit na ředitele společnosti, nebo k představenstvu společnosti JMS a.s., dozorčí radě společnosti nebo k níže uvedeným institucím.

Jihoměstská sociální a.s.

Představenstvo společnosti

Šalounova 2025/7
149 00  Praha 4
tel: 267 990 151, 724 603 302
e-mail: info@jmsoc.cz

Jihoměstská sociální a.s.

Dozorčí rada společnosti – K rukám předsedy dozorčí rady

Šalounova 2025/7
149 00  Praha 4
tel: 267 990 151
e-mail: info@jmsoc.cz