Turistická procházka pro seniory: Na rozhlednu Špulku

Dne:      10.9.2020 (čtvrtek)

Odjezd: Praha hl. n. 9:05 hod. nebo Horní Měcholupy v 9.22 hodin.

Jízdenka PID pro 5. pásmo. Z Benešova pojedeme ještě autobusem.

Trasa: Od rozhledny přes Lbosín a Divišov (možnost oběda) krásnou

krajinou Benešovska a Posázaví do Českého Šternberka.

Délka trasy: cca 14  km

Trasou Vás provede paní Jitka.

Turistická procházka pro seniory: Přes Louštín do Krušovic

Dne:      15.10.2020 (čtvrtek)

Odjezd:  8:02 Masarykovo nádr., přestup v Kladně, jízdenka PID 6. pásmoTrasa: 13 kmZ Řevničova lesem na Louštín, poté sejdeme za občerstvením do Krušovic.Odtud je možno se vrátit autobusem do Prahy nebo pokračovat opět lesemdo Lužné. Snad najdeme i houby.

 

Pro všechny turistické, komentované procházky a akce platí:

Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením.

Kontakt pro dotazy ke všem nabízeným akcím a aktivitám v pracovní dny pondělí – pátek 8:00-14:00 tel.: 724 603 317 e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz