Vzhledem k prodloužení nouzového stavu do 12.4.2021 jsme nuceni v tomto období zrušit dosud plánované komentované a turistické procházky.

Děkujeme za pochopení

Nabízené aktivity se konají pouze za příznivého epidemiologického stavu a v souladu s vyhlášenými nařízeními nebo omezeními.

Pro všechny turistické, komentované procházky a akce platí:

Účast na všech organizovaných procházkách je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií během akcí vyjádřete prokazatelně před zahájením.

Kontakt pro dotazy ke všem nabízeným akcím a aktivitám v pracovní dny pondělí – pátek 8:00-14:00 tel.: 724 603 317 e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz