Úřad městské části Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4, tel: 267 902 111, web: www.praha11.cz, e-mail: podatelna@praha11.cz

ÚMČ Praha 11, Roztylská 1860 , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel: 267 902 106, web: www.praha11.cz

MČ Praha 11, Vidimova 1324, 1325, Odbory: živnostenský, školství a kultury, životního prostředí, útvar interního auditu a kontroly, odbor vnitřních věcí, odbor výstavby

Informační kancelář ÚMČ Praha 11, ulice Šustova 1930, v objektu polikliniky Šustova (3. patro, č. dveří 4026), tel.: 267 902 499, http://socialni.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/prehled_poskytovatelu_SS_MC.xhtml

Úřad práce, Kontaktní pracoviště pro Prahu 11, Novodvorská 803/82, Praha 4, tel: 950 178 111, web: www.urady-prace-online.cz, e-mail: posta.aae@aa.mpsv.cz

Sociální služby, příspěvek na péči, tel.: 950 178 746

Dávky pro osoby se zdravotním postižením, tel.: 950 178 747

Státní sociální podpora, tel.: 950 178 734

Hmotná nouze, tel.: 950 178 725

Městská policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství, Markušova 1555, Praha 11, tel: 222 025 674, Tísňové volání: 156, e-mail:operacni.p11@mppraha.cz

Policie ČR, Obvodní ředitelství Policie Praha IV, MOP Jižní Město I, Kaplanova 2056, Praha 11, tel: 974 887 700, Tísňové volání: 158

Správa sociálního zabezpečení, Olšanská 3, Praha 3, tel: 244 012 111, web: www.cssz.cz, e-mail: posta.xa@cssz.cz

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč, tel. / fax: 261 081 111 / 241 721 260, e-mail: info@ftn.cz, web: www.ftn.cz

Gerontologické centrum, Šimůnkova 1600, 182 00 Praha 8, 286 883 676 (budova v Šimůnkově ulici), 284 683 303 (budova v Benákově ulici), e-mail: Iva.Holmerova@gerontocentrum.cz,  www.gerontocentrum.cz.Příjem seniorů po hospitalizaci, těžce nemocných, s demencí, přednostně se přijímají obyvatelé z Prahy 8 (z ostatních městských částí po dohodě).

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s., Šimůnkova 1600/5, 182 00 Praha 8, info@alzheimer.cz, tel.: 283 880 346