PROGRAM

V souladu s Usnesením Vlády ČR č. 1021 z 12.10.2020 jsme nuceni omezit konání plánovaných akcí.

Všechny akce vnitřní akce jsou do odvolání zrušené. Venku probíhající procházky a výlety se konají pouze pro omezený počet max 6 osob. Proto je třeba předem kontaktovat organizátora a případnou účast si telefonicky sjednat. Bez předchozí domluvy není možné na akci přijít.

Účast na všech organizovaných procházkách, akcích a výletech je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu.

Účastí na akci dává účastník svolení k pořizování fotodokumentace, kterou může organizátor využít k propagaci své činnosti. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií je třeba vyjádřit buď před akcí nebo i po ní pomocí formuláře, který naleznete  ZDE

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji společností JMS v souladu s nařízením GDPR naleznete ZDE.

 

ŘÍJEN 2020

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA - ODLOŽENO

Kdy:                       14.10.2020 (středa)

                               od 13:30 do 17:30 hodin

Kde:                       v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8

Cena:                     160,- Kč

Co vás čeká: 

Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu. Servírovat se bude nejen posvícenská kachna se zelím a knedlíkem, ale i posvícenský koláč …

Přijďte si připomenout tradici, oslovte své přátele a známé, prostě přijďte mezi nás.

V případě zájmu nás kontaktujte od 1.10. – 7.10.2020 tel. číslech:  724 603 317, 770 680 197. Vstupenku uhraďte po předchozí tel. dohodě na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro, ev. 2. patro účtárna.

 

15.10. - Turistická procházka pro seniory: Přes Louštín do Krušovic

Dne:      15.10.2020 (čtvrtek)

Odjezd:  8:02 Masarykovo nádr., přestup v Kladně, jízdenka PID 6. pásmoTrasa: 13 km

Z Řevničova lesem na Louštín, poté sejdeme za občerstvením do Krušovic.Odtud je možno se vrátit autobusem do Prahy nebo pokračovat opět lesemdo Lužné. Snad najdeme i houby.

 

19.10. - Seminář: Jak nedoplatit na dluhy někoho jiného? ZRUŠENO

KDY:  19.10.2020 (pondělí) od 14:30 v klubu seniorů Křejpského 1502/8

Seminář se zaměří na:

– prevenci negativních dopadů dluhů zejména rodinných příslušníků v oblasti dědění, exekucí, ručitelství apod. na seniory, kteří sami nedluží.

Přednášející z občanské právní poradny Iuridicum Remedium, z.ú. poskytne po přednášce prostor pro dotazy.

Rezervace není nutná.

 

21.10. - VÝLET - ODLOŽENO

Jihoměstská sociální a.s. s finanční podporu MČ Praha 11 připravila výlet pro seniory z Jižního Města

Dne:                  21.10.2020 (středa)

Sraz:                    v 7:15, odjezd v 7:30 z Chilské ul. před oploceným záchytným parkovištěm poblíž metra Opatov ve směru příjezdu z dálnice od Brna vpravo  – odbočovací pruh, návrat cca do 18:00 hodin

Cena:                  290Kč/osobu zahrnuje vstupy i jednotný oběd/platba v den prodeje zájezdu

Navštívíme zámek Kačina, nejvýznamnější stavbu empírové architektury u nás. Nahlédneme do reprezentativních prostor zámku i knihovny a projdeme se parkem. Budeme obdivovat, katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. J. Křtitele, unikátní památku UNESCO, barokně upravenou  J.B. Santinim. Navštívíme románský kostel sv. Jakuba poblíž Sedlce s nejrozsáhlejším souborem plastických ozdob v Čechách.

Vzhledem k odložení zájezdu je možné zakoupené vstupenky po předchozí domluvě vrátit. Tel.: 724 603 317

 

 

24.10. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Grébovka - oáza klidu téměř v centru Prahy

 

Dne:    24.10.2020 (sobota) v 14:00 hodin

Sraz:    na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 59 Jana Masaryka ve směru od náměstí Míru.

Zahradu na Grébovku překřtili Pražané po jejím zakladateli Moritzi Gröbe, který zdevastovaný pozemek 17 let  kultivoval.  Na konci r. 1888 to byla zalesněná zelená stráň s více než 120 druhy mnohdy exotických dřevin. V r. 1905 převzala Grébovku obec Vinohrady  park dostal nový název Havlíčkovy sady, jehož součástmi jsou umělá krápníková jeskyně, vinice o rozloze 1,7 ha  a viniční altán. Pohostinnou náruč Grébovky využíval i náš poslední nekomunistický ministr Jan Masaryk.

Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

24.10. - KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Do Židovského muzea za Golemem

Dne:    24.10.2020 (sobota) v 10:00 hodin

Sraz:    v hale stanice metra Staroměstská (vyjet po pojízdných schodech do vestibulu)

Projdeme se místy, kde nezůstal stát kámen na kameni. Dnešní čtvrť luxusních činžovních domů, bývala chudinským ghettem s tajemnými průchody a stísněnými uličkami. Genius loci středověkého města však zcela nezmizel, dýchne na nás u synagog, živoucích strážců tisícileté historie, nebo u vysoké zdi starého židovského hřbitova. Na vycházce se zaměříme na to, co z židovského města zůstalo – synagogy Pinkasovu, Klausovu, Staronovou, Vysokou, Maiselovu a Španělskou, Obřadní síň, Radnici, židovský hřbitov. Dozvíme se, kdo skutečně byl tajemný rabín Löw, stvořitel Golema, a že radniční hodiny mohou jít pozpátku, a není to chyba. Procházkou a historií Vás provede paní Jelena.

Rezervace komentovaných procházek do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 724 603 317, 770 197 680, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

26.10. - Přednáška: Jak reagovat na upomínky k zaplacení - ZRUŠENO

KDY:  13.10.2020 (úterý) od 14:30 v klubu seniorů Křejpského 1502/8

KDY:  26.10.2020 (pondělí) od 14:30 v klubu seniorů Křejpského 1502/8

Přednášející: Robert Janák, facilitátor A Doma, z.ú.

Každému se může stát, že obdrží upomínku k zaplacení dlužné částky např. za elektřinu,  telefon, nájem či úvěr. Seminář je zaměřen na seznámení se s průběhem procesu vymáhání dlužné částky a praktické tipy, jak v podobných situacích reagovat, komunikovat, objasní, jaká máme práva.

ZDARMA, rezervace není nutná.

LISTOPAD 2020

11.11. - SPOLEČENSKÉ A TANEČNÍ odpoledne

Kdy:                 11.11.2020 (středa)

                        od 13:30 do 17:00

Kde:                 v jídelně Stravovacího centra Křejpského 1502/8

Cena:   80Kč

Co vás čeká: 

Společenské odpoledne za doprovodu živé hudby k tanci i poslechu. Taneční vystoupení tanečnic a tanečníků. Občerstvení chlebíčky, zákusek, káva a voda v ceně vstupenky.

Přijďte si zatancovat, oslovte své přátele a známé, prostě přijďte mezi nás.

V případě zájmu vstupenku uhradíte u vedoucí klubu nejpozději do 20. října včetně.