PROGRAM

Vzhledem k uvolněným opatřením vás opět zveme k řadě akcí, které jsme pro vás připravili.

Pro všechny komentované procházky platí, že je předem NUTNÁ REZERVACE! tel.:  724 603 317, 771 136 484, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Nabízené aktivity se konají pouze za příznivého epidemiologického stavu a v souladu s vyhlášenými nařízeními nebo omezeními.

Účast na všech organizovaných procházkách, akcích a výletech je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu.

Účastí na akci dává účastník svolení k pořizování fotodokumentace, kterou může organizátor využít k propagaci své činnosti. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií je třeba vyjádřit buď před akcí nebo i po ní pomocí formuláře, který naleznete  ZDE

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji společností JMS v souladu s nařízením GDPR naleznete ZDE.

 

ČERVEN 2021

8.6. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Střešovice skvost pražské architektury

Sraz:    ve 14:00 na zastávce Baterie tram č. 1, 2, 32 – ve směru z centra

Na co se můžete těšit:

Romantickou starou zástavbu nalezneme ve Starých Střešovicích a zejména pak ve Střešovičkách. Zbytek území vyplňují luxusní vilové čtvrtě: Ořechovka (památková zóna) a Baterie.

Střešovice patří k bonbonkům pražské architektury, kde měli své ateliéry malíři, sochaři a svá sídla si zde stavěli i movití podnikatelé. Klid rodinného života na vás v této části Prahy dýchne i dnes.

Až do 18. st. tvořilo osadu pouze několik málo stavení. S přílivem venkovských lidí se zástavba začala zahušťovat. Kvůli úspoře místa se zpočátku stavěly jednopatrové domky, které byly později přestavovány.

Ti nejchudší si pak budovali své skromné příbytky přímo ve skalách. Dědictví této doby je zde stále patrné. Původní Střešovice nepostrádají vesnickou atmosféru a některá stavení připomínají kulisy starých filmů. Proto také některá zdejší místa skutečně opakovaně posloužila filmařům. Procházkou vás provede paní Jelena. Rezervace míst nutná.

 

 

 

 

10.6. TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Na rozhlednu Špulku

 

Dne:      10.6.2021 (čtvrtek)

Odjezd:  vlakem v 9:21 hodin z H. Měcholup nebo autobusem od metra Roztyly v 9:30 hodin do Benešova, tam přestoupíme na bus směr Divišov. Jízdenka předem zakoupená – do Benešova: 5 pásem, jinak u průvodčího.Délka trasy: 14 km Trasa:  Půvabnou kopcovitou krajinou Posázaví od rozhledny přes Lbosín a Divišov (s možností občerstvení) až do Českého Šternberka. Rozhledna Špulka, svým vzhledem, čistým tvarem, ale současně i symbolikou charakterizuje mikroregion CHOPOS, s cílem zanechat dalším generacím zajímavý prvek v krajině. Na setkání s vámi se těší paní Jitka.

 

 

12.6. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Střešovice skvost pražské architektury

Sraz:    ve 10:00 na zastávce Baterie tram č. 1, 2, 32 – ve směru z centra

Na co se můžete těšit:

Romantickou starou zástavbu nalezneme ve Starých Střešovicích a zejména pak ve Střešovičkách. Zbytek území vyplňují luxusní vilové čtvrtě: Ořechovka (památková zóna) a Baterie.

Střešovice patří k bonbonkům pražské architektury, kde měli své ateliéry malíři, sochaři a svá sídla si zde stavěli i movití podnikatelé. Klid rodinného života na vás v této části Prahy dýchne i dnes.

Až do 18. st. tvořilo osadu pouze několik málo stavení. S přílivem venkovských lidí se zástavba začala zahušťovat. Kvůli úspoře místa se zpočátku stavěly jednopatrové domky, které byly později přestavovány.

Ti nejchudší si pak budovali své skromné příbytky přímo ve skalách. Dědictví této doby je zde stále patrné. Původní Střešovice nepostrádají vesnickou atmosféru a některá stavení připomínají kulisy starých filmů. Proto také některá zdejší místa skutečně opakovaně posloužila filmařům. Procházkou vás provede paní Jelena. Rezervace míst nutná.

 

 

 

 

12.6. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pěšky z Masarykova nádraží na pražské Hlavní nádrží

 

 Sraz : ve 14 hod v hale na Masarykově nádraží u vchodu do Masarykova salonku

Na co se můžete s námi těšit:

Během setkání se vrátíme společně do doby, kdy do Prahy začaly jezdit první vlaky, připomeneme si historické skutečnosti, důležité pro vznik železničního provozu, architektonické zajímavosti i významné osobnosti.

Vycházka začíná na Masarykově nádraží, kde se dozvíme, jaké problémy museli Pražané řešit, než do města přijel první vlak. Cestou mezi dvěma nádražími si ukážeme, kudy vedlo městské opevnění, jakou cestou se vozilo do Prahy kutnohorské stříbro a kde byl pražský Šibeniční vrch. Ve Vrchlického sadech jsou zastávky u rondokubistického kiosku, plastiky Sbratření a sochy prezidenta Wilsona. Vycházka končí na pražském Hlavním nádraží, kde navštívíme nedávno zrekonstruovanou secesní Fantovu odjezdovou halu, připomeneme si osobnost Nicholase Wintona. Na procházku s vámi se těší paní Jelena. Rezervace míst nutná.

 

21.6. POZVÁNKA NA PROJÍŽĎKU PARNÍKEM HAMBURG PO VLTAVĚ

Městská část Praha 11 ve spolupráci s Jihoměstskou sociální a.s. pro Vás i letos připravila vyhledávanou a atraktivní plavbu parníkem po Vltavě s romantickými výhledy na nejkrásnější zákoutí metropole.

Dne: 21.6.2021 (pondělí) od 13:00 nebo od 15:00 hodin

Cena: 70,- Kč zahrnuje občerstvení (zákusek a nealkoholický nápoj)

Sraz: cca ve 12:50 hod. na náplavce pod nemocnicí Na Františku, od břehu vyplujeme v 13:00 h

Co Vás čeká: Dvouhodinová plavba na lodi Hamburg historickým centrem Prahy až pod Vyšehrad a zpět, dechberoucí výhledy, ale také jedinečná atmosféra podbarvená živou hudbou.

Vstupenky lze zakoupit  dne 15.6.2021 (úterý) od 8:30 do 11:30 a do 13:00 do 16:00 v Domě s pečovatelskou službou, Šalounova 2025, pouze do vyprodání kapacity. V dalších dnech v případě volné kapacity po tel. domluvě na čísle: 724603317

28.6. CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Konopiště, to si piště

Dne:        28.6.2021 (pondělí)

Odjezd:  vlak 9:21 z Horních Měcholup do Benešova (nebo 9:18 z Hostivaře, 9:01 z Hl. nádraží)

Trasa:     cca 50 km: Benešov, Konopiště, Týnec n. Sázavou, Zbořený Kostelec, Kamenice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec, Průhonice, Háje. (Převýšení 422m).

Víte, kde se střídali císaři s prezidentem? O co šlo na sněmu královně Johance? Co zanechal Ferdinand d´ Este na Konopišti? Jak se jmenuje zdejší medvěd? Kde je česká Lurdská jeskyně? Znáte keramiku z Týnce? Kdo zbořil Zbořený Kostelec? Kde se stálo na pranýři? A co to je Kalefáč? Vše se dozvíte na cestě s Mirjou. Přibalte náhradní duši.

ČERVENEC 2021

13.7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pěšky z Masarykova nádraží na pražské Hlavní nádrží

Dne:    13.7.2021(úterý) ve 14:00 hodin u vchodu na výstaviště

            17.7.2021 (sobota) ve 14:00 hodin u vchodu do areálu Výstaviště.

 Stromovka, původně Královská obora, je majestátní zelený komplex typu anglické zahrady a se svou rozlohou bezmála 95 ha je mezi pražskými zahradami největší.

První zmínky o ní pocházejí již ze 13. století z doby vlády Přemysla Otakara II. Ve 14. a 15. století sloužila k panským kratochvílím a postupně docházelo k její kultivaci coby dvorské obory i s prvními stavbami.

Její rozvoj nastal za vlády císaře Rudolfa II. na konci 16. století. Byla umně zavlažována vodou z Vltavy, aby „zvěř měla čerstvou vodu“, více než kilometr dlouhou Rudolfovou štolou, dokončenou v roce 1593. Vznikl tak vodní systém čtyř rybníků vzájemně propojených umělými kanály. Tento projekt vytvořil oboře vlastní vodní hospodářství, které umožnilo zarybnění a chov vodního ptactva. Bylo vystavěno i nové stavební zázemí – Dolní letohrádek a Císařský mlýn. Obora byla postupně kultivována, i když zatím především k loveckým a zábavným účelům panstva.

Třicetiletá válka se na Stromovce tragicky podepsala a stejně jako v celé Evropě i zde došlo ke zpustošení všeho ušlechtilého a krásného. Teprve koncem 17. století začala postupná a účelná obnova zdevastované obory. Její kultivace úspěšně pokračovala celá dvě století bez větších škod či problémů, což je vidět i na vývoji architektury staveb. Byla cestami propojena s okolními lokalitami i s Pražským hradem a stala se nedílnou součástí velké Prahy. Na konci 19. století byl otevřený i první komerční objekt – Šlechtova restaurace, která se záhy stala díky skvělé úrovni prostředí i kuchyně vyhledávaným místem rodinných vycházek a výletů i společenských či obchodních setkání.

 

 

 

 

17. 7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Stromovka, majestátní zelený komplex

Dne:    13.7.2021(úterý) ve 14:00 hodin u vchodu na výstaviště

            17.7.2021 (sobota) ve 14:00 hodin u vchodu do areálu Výstaviště.

 Stromovka, původně Královská obora, je majestátní zelený komplex typu anglické zahrady a se svou rozlohou bezmála 95 ha je mezi pražskými zahradami největší.

První zmínky o ní pocházejí již ze 13. století z doby vlády Přemysla Otakara II. Ve 14. a 15. století sloužila k panským kratochvílím a postupně docházelo k její kultivaci coby dvorské obory i s prvními stavbami.

Její rozvoj nastal za vlády císaře Rudolfa II. na konci 16. století. Byla umně zavlažována vodou z Vltavy, aby „zvěř měla čerstvou vodu“, více než kilometr dlouhou Rudolfovou štolou, dokončenou v roce 1593. Vznikl tak vodní systém čtyř rybníků vzájemně propojených umělými kanály. Tento projekt vytvořil oboře vlastní vodní hospodářství, které umožnilo zarybnění a chov vodního ptactva. Bylo vystavěno i nové stavební zázemí – Dolní letohrádek a Císařský mlýn. Obora byla postupně kultivována, i když zatím především k loveckým a zábavným účelům panstva.

Třicetiletá válka se na Stromovce tragicky podepsala a stejně jako v celé Evropě i zde došlo ke zpustošení všeho ušlechtilého a krásného. Teprve koncem 17. století začala postupná a účelná obnova zdevastované obory. Její kultivace úspěšně pokračovala celá dvě století bez větších škod či problémů, což je vidět i na vývoji architektury staveb. Byla cestami propojena s okolními lokalitami i s Pražským hradem a stala se nedílnou součástí velké Prahy. Na konci 19. století byl otevřený i první komerční objekt – Šlechtova restaurace, která se záhy stala díky skvělé úrovni prostředí i kuchyně vyhledávaným místem rodinných vycházek a výletů i společenských či obchodních setkání.

 

 

 

 

17. 7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Vinohradské vily a park Grébovka

Dne: 17.7.2021 (sobota) v 10:00 na zastávce tramvaje č. 4, 22, 57, 59 Jana Masaryka ve směru od náměstí Míru.

Královské Vinohrady mají několik pozoruhodných vil, které vznikly buď historickým vývojem z viničních usedlostí, či byly založeny jako nové v době parcelace zdejších zahrad v 19. a 20. století.

Naše vycházka povede magickou oblastí okolí Grébovky – od rodného domu generála Eliáše na rohu Francouzské ulice a ulice Jana Masaryka, okolo několika zajímavých vil a usedlostí, zachovaných v původní podobě, včetně vily Osvěta, zvané Amerika, od architekta Vlčka, kde se narodil Jan Masaryk. Zastavíme se u bývalé vozovny koněspřežky (tramvají tažených koňmi), kde mívali ustájeno až 160 koní.

Na konci vycházky se projdeme Havlíčkovými sady, neboli Grébovkou, jejíž součástí je umělá krápníková jeskyně, vinice o rozloze 1,7 hektaru z doby Karla IV. a viniční altán původně postavený v 70. letech 19. století jako dobová herna pro širokou veřejnost. Na Grébovku zahradu překřtili Pražané po jejím zakladateli Moritzi Gröbe, který zdevastovaný pozemek v roce 1870 koupil a v roce 1871 ho postupně začal kultivovat. Trvalo mu to 17 let. Na konci roku 1888 to již byla zalesněná zelená stráň, s více než 120 druhy mnohdy exotických dřevin.

Naše vycházka skončí u Vršovického nádraží, odkud se lze snadno kamkoliv.

 

26. 7. CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Důkladně po Kladně

 

Kdy: 26.7.2021 (pondělí)

Odjezd: z Masarykova nádraží v 9.:32 příjezd do Kladna 10:25, (pokud se nevejdeme do vlaku, druhá část lidí jede spěšným v 10.02, příjezd 10.43). Trasa cca 50km: Kročehlavy, Dubí, Vrapice, Ferdinandka, Švermov, zámek, Libušín, K.Žehrovice, Sletiště, Kročehlavy, vlak zpět do Prahy.    

Víte, co znamená název Kročehlavy? Věštila Libuše slávu Prahy v Libušíně? Kdo tady “zapomměl” medvědy? Proč se běhá do Liptákova s kufrem? Víte, co to je žehrák? A co Váňův kámen? Co uvidíte u Turynského rybníka? Trasou, která je rájem cyklistů, vás provede Mirja. Přibalte náhradní duši, do vlaku dle epidemiologické situace respirátor.

 

SRPEN 2021

10. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letenské sady

Kdy:    10.8.2021 (úterý) ve 14:00 hodin

              14.8.2021 (sobota) v 10:00 hodin              

Sraz:    u zastávky tramvají č. 1, 8, 12, 25, 26 „Sparta“

Park na Letné byl založen ve druhé polovině 19. st. podle projektu B. Wünschera a J. Braula. Název je odvozen od slova Leteň, tj. Sluneční vrch.
Pro strategickou polohu sloužila Letenská pláň jako shro­maždiště a tábořiště vojsk. Probíhaly zde také různé oslavy, jako např. korunovace Přemysla Otakara II.

  1. 1863 zde architekt Ignác Ullmann postavil Letenský zámeček – budovu ve stylu italské předměstské vily, která stále slouží jako výletní restaurace. V těsné blízkosti zámečku stojí historická rarita, 100 let starý podlahový kolotoč z r. 1891. Dominantou západní části sadů je Hanavský pavilon postavený při příležitosti zemské jubilejní výstavy. Při stejné příležitosti byla ve svahu zřízena lanová dráha, navazující na Křižíkovu tramvaj na Výstaviště.

V padesátých letech 20. st. se na Letnou lidé chodili dívat na tzv. “frontu na maso” –  65 metů vysoký pomník diktátora J. V. Stalina, který byl největší svého druhu v Evropě. Když vyšly najevo Stalinovy zločiny, byl pomník r. 1962 vyhozen do vzduchu. Dnes na jeho místě odpočítává čas metronom z dílny sochaře Vratislava Karla Nováka. Ještě mnohem více se dozvíte na procházce s paní Jelenou.

 

 

 

 

14. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji neznáte

Kdy:   14.8.2021 (sobota) ve 14:00 hodin

Sraz:   na konečné stanici tramvaje č. 22 Bílá Hora

  • „Bílá hora – národní tragédie, kde však naši předci vystavěli kostel Vítězné Panně Marii.
  • V roce jejího výročí není lepšího místa, kde probrat onu národní tragédii, ale také si ukázat místo architektonické manýry, které patří k tomu nejkrásnějšímu, co renesanční architektura u nás zanechala.
  • Nezapomene si připomenout jedno z míst odkud proudila voda na Pražský hrad“.

Následující trasa – Kostel Panny Marie Vítězné, Bělohorská pláň (ty jsou od sebe kousek) a pak přímo k letohrádku Hvězda. Čeká vás příjemná procházka s paní Jelenou zhruba na dvě hodiny.

 

Na všechny procházky je nutná rezervace míst formou sms zprávy nebo e-mailu: poradenstvi@jmsoc.cz

 

 

 

 

14. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Letenské sady

Kdy:    10.8.2021 (úterý) ve 14:00 hodin

              14.8.2021 (sobota) v 10:00 hodin              

Sraz:    u zastávky tramvají č. 1, 8, 12, 25, 26 „Sparta“

Park na Letné byl založen ve druhé polovině 19. st. podle projektu B. Wünschera a J. Braula. Název je odvozen od slova Leteň, tj. Sluneční vrch.
Pro strategickou polohu sloužila Letenská pláň jako shro­maždiště a tábořiště vojsk. Probíhaly zde také různé oslavy, jako např. korunovace Přemysla Otakara II.

  1. 1863 zde architekt Ignác Ullmann postavil Letenský zámeček – budovu ve stylu italské předměstské vily, která stále slouží jako výletní restaurace. V těsné blízkosti zámečku stojí historická rarita, 100 let starý podlahový kolotoč z r. 1891. Dominantou západní části sadů je Hanavský pavilon postavený při příležitosti zemské jubilejní výstavy. Při stejné příležitosti byla ve svahu zřízena lanová dráha, navazující na Křižíkovu tramvaj na Výstaviště.

V padesátých letech 20. st. se na Letnou lidé chodili dívat na tzv. “frontu na maso” –  65 metů vysoký pomník diktátora J. V. Stalina, který byl největší svého druhu v Evropě. Když vyšly najevo Stalinovy zločiny, byl pomník r. 1962 vyhozen do vzduchu. Dnes na jeho místě odpočítává čas metronom z dílny sochaře Vratislava Karla Nováka. Ještě mnohem více se dozvíte na procházce s paní Jelenou.

 

 

 

 

23. 8. CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: Do Mělníka k soutoku

Dne:     23.8.2021 (pondělí)

Sraz:    10:00 v hale metra C Letňany

Odjezd: z Masarykova nádraží v 9:32 příjezd do Kladna 10:25, (pokud se nevejdeme do vlaku, druhá část lidí jede spěšným v 10:02, příjezd 10:43)

Délka trasy: 50km

Trasa: Letňany, Měšice, Lobkovice, Neratovice, Mělník, Hořín, vlak z D. Beřkovic do Prahy.  

Víte, na který zámek se přiženil Palacký? Kde je Kamenná kniha? Znáte měšické Versailles? Kde je nejširší studna v ČR a unikátní zdymadlo Hořín? Chcete se kochat pohledem na Říp, vinice a slavný soutok? Trasou vás provede Mirja. Přibalte náhradní duši a podle epidemiologické situace respirátor do vlaku.

 

ZÁŘÍ 2021

23. 9. XXII. ROČNÍK SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ

Sportovní hry seniorů Jižního Města se budou konat pod záštitou Ing. Petr Jiravy,  radního pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí MČ Praha 11.

Kdy:                             23.9.2021 (čtvrtek) od 9:30 do 16:00 hodin

Kde:                            ve Stravovacím centru, ul. Křejpského 1502/8

Soutěžní disciplíny:     ruské kuželky – pouze pro tříčlenná družstva, slalom vozíčkářů, hod míčem na cíl, hod na koš, nejdelší okrájená jablečná slupka, šipky, střelba na branku a driblování s míčem.

Většina disciplín je připravena nejen pro seniory, ale i pro vozíčkáře.

Každý účastník se může přihlášit maximálně ke třem disciplínám + do soutěže družstev v ruských kuželkách pouze tříčlenný tým.

Pro soutěžící i diváky je připraveno občerstvení a kulturní program. Neváhejte se přihlásit spolu s přáteli, soutěžit se bude v několika věkových kategoriích.

Budete vítáni, ať již přijdete sportovat, fandit soutěžícím nebo se jen pobavit.

Uzávěrka přihlášek je 20. června 2021. Po tomto datu po telefonické domluvě na níže uvedeném čísle.

Přihlášku získáte na adrese: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova ul. 2025/7, 1. patro nebo 3. patro (sekretariát), ke stažení jsou na webových stránkách: www.jmsoc.cz, kontakt: J. Holubová, 724 603 317, e-mail: poradenství@jmsoc.cz