PROGRAM

Nabízené aktivity se konají pouze za příznivého epidemiologického stavu a v souladu s vyhlášenými nařízeními nebo omezeními.

Pro všechny komentované procházky platí, že je předem NUTNÁ REZERVACE! tel.:  724 603 317, 771 136 484, e-mail: poradenstvi@jmsoc.cz

Účast na všech organizovaných procházkách, akcích a výletech je vždy na vlastní nebezpečí, organizátor nepřebírá zodpovědnost za zdraví, život či majetkovou újmu.

Účastí na akci dává účastník svolení k pořizování fotodokumentace, kterou může organizátor využít k propagaci své činnosti. Svůj nesouhlas s pořizováním fotografií je třeba vyjádřit buď před akcí nebo i po ní pomocí formuláře, který naleznete  ZDE

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji společností JMS v souladu s nařízením GDPR naleznete ZDE.

 

ČERVENEC 2022

12. 7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Z Košíř do Smíchova k usedlosti Klamovka a Mlynářka

Kdy: 12.7.2022 (úterý) ve 14:00 hodin

       16.7.2022 (sobota) ve 14:00 hodin

Sraz: pro obě procházky na tramvajové zastávce Kavalírka (č. 4, 7, 9 a 10) ve směru od stanice metra Anděl

Půjdeme od jedné z nejstarších tramvajových tratí vybudované starostou Košíř Matějem Hlaváčkem v roce 1896 na vlastní náklady. Projdeme kolem funkcionalistického kostela sv. Jana Nepomuckého postaveného dle projektu architekta Jaroslava Čermáka v r. 1942, bývalých Závodů přístrojů a automatizace (ZPA Košíře) a navštívíme usedlost Klamovku. Ta je jednou z bývalých šlechtických zahrad zakládaných kolem letohrádků za Prahou, kde na nás dýchne romantika starých časů, přestože se nalézáme ve veřejném parku. Zašlou slávu šlechtického sídla Klamovka z 2. poloviny 18. století nám připomenou barokní stavby v jihovýchodním cípu parku a sochařská výzdoba, včetně pomníčků, věnovaným oblíbeným zvířatům šlechtické rodiny. Na setkání s vámi se těší Jelena.

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

14. 7. TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: Po stopách císařovny Elišky

Kdy: 14.7.2022 (čtvrtek)

Odjezd: 8:11h

Délka trasy: 17.8 km

Trasa: Radotín – Sulava – Kulivá hora – Solopisky – Vonoklasy – Karlík – Mořinka – Haknovec – Karlštejn

Na co se můžete těšit:

Celý den se budeme pohybovat v chráněné krajinné oblasti Českého Krasu. Půjdeme po stopách císařovny Elišky, nám ale bude určitě lépe než jejím zbrojnošům, kteří měli výstroj a zbroj vážící 40 kilo. Naše svačina i s pitím má tak dvacetinu. U krasového kopce s podivným jménem Kulivá hora možná zahlédneme i rostlinky se stejně podivnými názvy jako třeba mykorizní císařka, vlnice chlupatá, či locinka vytrvalá. Karlickým údolím ke zbytku hrádku Karlíku, ano i ten nechal vybudovat Otec Vlasti a přes vesnickou památkovou zónu Mořinka s výhledy na pásmo Brd. Po levé ruce zůstane vrch Haknová a před námi se vyloupne nepřehlédnutelný klenot naší země, hrad Karlštejn. Těším se na setkání s vámi – Jindra.

ZDARMA, bez rezervace.

 

 

16. 7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Z Košíř do Smíchova k usedlosti Klamovka a Mlynářka

Kdy: 12.7.2022 (úterý) ve 14:00 hodin

       16.7.2022 (sobota) ve 14:00 hodin

Sraz: pro obě procházky na tramvajové zastávce Kavalírka (č. 4, 7, 9 a 10) ve směru od stanice metra Anděl

Půjdeme od jedné z nejstarších tramvajových tratí vybudované starostou Košíř Matějem Hlaváčkem v roce 1896 na vlastní náklady. Projdeme kolem funkcionalistického kostela sv. Jana Nepomuckého postaveného dle projektu architekta Jaroslava Čermáka v r. 1942, bývalých Závodů přístrojů a automatizace (ZPA Košíře) a navštívíme usedlost Klamovku. Ta je jednou z bývalých šlechtických zahrad zakládaných kolem letohrádků za Prahou, kde na nás dýchne romantika starých časů, přestože se nalézáme ve veřejném parku. Zašlou slávu šlechtického sídla Klamovka z 2. poloviny 18. století nám připomenou barokní stavby v jihovýchodním cípu parku a sochařská výzdoba, včetně pomníčků, věnovaným oblíbeným zvířatům šlechtické rodiny. Na setkání s vámi se těší Jelena.

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

16. 7. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pěšky z Masarykova nádraží na pražské Hlavní nádraží

Kdy: 16.7.2022 (sobota) v 10:00 hodin

Sraz: v hale na Masarykově nádraží u vchodu do Masarykova salonku.

Během vycházky se vrátíme do doby, kdy do Prahy začaly jezdit první vlaky, připomeneme si historické skutečnosti, důležité pro vznik železničního provozu, architektonické zajímavosti i významné osobnosti.

Vycházka začíná na Masarykově nádraží, kde se dozvíme, jaké problémy museli Pražané řešit, než do města přijel první vlak a jak se rozvíjel železniční provoz v českých zemích. Cestou mezi dvěma nádražími si ukážeme, kudy vedlo městské opevnění, jakou cestou se vozilo do Prahy kutnohorské stříbro a kde byl pražský Šibeniční vrch. Podíváme se na dům Martina Nedobyla alias Aloise Stuchlíka (dědečka Vladimíra Neffa). Ve Vrchlického sadech jsou zastávky u rondokubistického kiosku, plastiky Sbratření a sochy prezidenta Wilsona. Vycházka zakončíme na pražském Hlavním nádraží, kde navštívíme nedávno zrekonstruovanou secesní Fantovu odjezdovou halu, připomeneme si osobnost Nicholase Wintona. Na setkání s vámi se těší Jelena.

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

25. 7. CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: K PRAMENŮM ROKYTKY

Dne: 25.7.2022 (pondělí)

Start:  10:00 nádraží Kolovraty (Do Kolovrat buď přímo na kole, nebo vlakem – Hl. nádraží 9:35, Hostivař 9:32, H. Měcholupy 9:35, Kolovraty 9:58)

Délka trasy:  cca 54km

Trasa: Kolovraty, Říčany, Tehov, Radošovice, Nedvězí, Kralovice, Koloděje, Běchovice, D. Počernice, Hostavice, Vysočany, Libeň, Florenc.

U pramene Botiče jsme už byli, tentokrát budeme detektivně sledovat přímo od jejích pramenů tok Rokytky, což bude někde snadné, jinde mírně dobrodružné. Návrat metrem C z Florence nebo Hl. nádraží. Mimochodem, víte, jak přišla Rokytka ke svému názvu? Trasou vás provede Mirja.

 

 

SRPEN 2022

9. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana Blažeje Santinho - Aichla

Kdy:  9.8.2022 (úterý) ve 14:00 hodin

         13.8.2022(sobota) od 14.00 hodin

Sraz: pro obě procházky na tramvajové zastávce Pohořelec (č. 22 a 23)

Vydáme se po stopách staveb J. b. Santiniho. Začneme na Pohořelci v domě U tří hvězd, kde Jan Blažej strávil mládí, projdeme Pražským hradem, kde provedl přestavbu budovy kapitulního děkanství (Mladotovský dům). Sejdeme dolů Nerudovou ulicí, kde provedl rekonstrukci Valkounského domu, který koupil za 3 000 zl. v roce 1705. Zastavíme se u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který J.B. Santini dokončil. Budeme obdivovat jedinečné propojení architektury Morzinského paláce (1714 – 1716) se sochařskou výzdobou sochaře F. M. Brokofa, palác Libštejnů z Kolovrat (1716 – 1726) se sochařskou výzdobou M.B. Brauna a jeho další stavby na Malé Straně. Připomeneme si i stavby J. B. Santiniho, které již neexistují, anebo se nacházejí jinde. Vycházku ukončíme u hřbitova v bývalé Oboře, kde byl architekt pohřben. Na procházku s vámi se těší Jelena.

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

13. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Vyšehradský hřbitov, bazilika sv. Petra a Pavla

Kdy:   13.8.2022(sobota) od 10.00 hodin

Sraz: před bazilikou sv. Petra a Pavla

Na vycházce si zavzpomínáme u Slavína, který sloužil „k ukládání nejpřednějších, o vzdělanost, pokrok a blahobyt drahého národa českého vynikajícím způsobem zasloužilých mužů“. Vzpomeneme si i na další osobnosti, které se zasloužily o rozkvět a pokrok naší vlasti. Malíře Mikoláše Alše (1852–1913) zná leckdo, ale kdo zná malířku Zdeňku Braunovou (1817–1890) nebo Antonína Hnátka (1908–1978)? Abychom nezůstali jen u malířů, z vědců tady odpočívá nositel Nobelovy ceny Jaroslav Heyrovský (1890–1967), botanik a lékař Bořivoj Karel Presl (1794–1852), lékař a fyziolog Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) či zakladatel hvězdárny v Ondřejově Jan Josef Frič (1861–1945). Vyšehradský hřbitov je zároveň velkou galerií, kde jsou vystaveny náhrobky, sochy, reliéfy od nejrůznějších umělců.

Na setkání s vámi se těší Jelena. 

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

13. 8. KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách genia, architekta Jana Blažeje Santinho - Aichla

Kdy:  9.8.2022 (úterý) ve 14:00 hodin

         13.8.2022(sobota) od 14.00 hodin

Sraz: pro obě procházky na tramvajové zastávce Pohořelec (č. 22 a 23)

Vydáme se po stopách staveb J. b. Santiniho. Začneme na Pohořelci v domě U tří hvězd, kde Jan Blažej strávil mládí, projdeme Pražským hradem, kde provedl přestavbu budovy kapitulního děkanství (Mladotovský dům). Sejdeme dolů Nerudovou ulicí, kde provedl rekonstrukci Valkounského domu, který koupil za 3 000 zl. v roce 1705. Zastavíme se u kostela Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána, který J.B. Santini dokončil. Budeme obdivovat jedinečné propojení architektury Morzinského paláce (1714 – 1716) se sochařskou výzdobou sochaře F. M. Brokofa, palác Libštejnů z Kolovrat (1716 – 1726) se sochařskou výzdobou M.B. Brauna a jeho další stavby na Malé Straně. Připomeneme si i stavby J. B. Santiniho, které již neexistují, anebo se nacházejí jinde. Vycházku ukončíme u hřbitova v bývalé Oboře, kde byl architekt pohřben. Na procházku s vámi se těší Jelena.

Rezervace komentované procházky do naplnění kapacity nutná!!! Kontakt pondělí – pátek 8:00-14:00: 605 819 096, 724 603 317, e-mail: info@jmsoc.cz

 

11. 8. TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: Černolické skály

Kdy: 11. 8. 2022 (čtvrtek) 

Sraz:  na Smíchovském nádraží stanice busu 129

Odjezd: 8:13 hodin

Délka trasy: 16,5 km

Trasa: Báně – Pod Cukrákem – Jíloviště – Pod Kamenem – Černolické skály – Červená hlína – Dobřichovice

Na co se můžete těšit: Jako vždy na prima partu stejně naladěných lidiček a též na Černolické skály. Říká se jim i Čertovy a to oprávněně. Vyhlídka z nich je totiž čertovsky pěkná.

Oba prázdninové výšlapy jsou vhodné pro zdatnou seniorskou populaci. Standart v podobě svačiny a úsměvu nezapomeňte s sebou. Na setkání s vámi se těší Jindra.

Na výlety je dobré přijít s předstihem, prázdninové jízdní řády mohou být záludné!!!

 

22. 8. CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: ZA VELEROMANTIKOU DO VELTRUS

Dne: 22.8.2022 (pondělí)

Sraz: metro Ládví v 10:00h

Trasa pro pohodáře cca 43km Ládví, D.Chabry, Klecany, Vodochody, Kralupy, Veltrusy Nelahozeves z Kralup vlak. Cyklo – nenasytové odtud jedou buď na metro N. Holešovice cca 28km, případně 21 km do Sedlec Praha (vlak na Masaryčku).   

Najdete Švejka v Kralupech? Kdo doplatil na stavbu tajné chodby? Co říká rozbor DNA o Dvořákovi? Kde byl první veletrh na světě? Kdo vedl “bramborovou válku”? Víte, že za sfingou nemusíte jet do Egypta? Nejen o tom bude řeč s Mirjou.