Nabízené aktivity se konají pouze za příznivého epidemiologického stavu a v souladu s vyhlášenými nařízeními nebo omezeními.

KURZY DOTOVANÉHO CVIČENÍ PRO SENIORY 65+ od ZÁŘÍ 2021

MČ Praha 11 nadále finančně podporuje sportovní aktivity a zdravý životní styl seniorů 65+ formou dotovaného plavání seniorů a zdravotně postižených občanů s tělesným handicapem, cvičení seniorů. Příspěvek za každou odcvičenou hodinu seniora činí 30Kč, výše dotace na plavání 20Kč/vstup.

Pro bližší informace kontaktujte jednotlivá sportovní centra na Jižním Městě:

Fitness centrum Chrpa, ul. Krejnická 2021, H. Roztyly, noví zájemci o zápis do kurzů kontaktují pí. Danielu Dolanovou, tel.: 775 281 711,  dolanovadaniela@centrum.cz: Cvičení začíná od st:  29.9.: 10:00 – 11:00, 11:00 -12:00,  pá: 1.10.: 10:15 – 11:15, 11:30 – 12:30, po: od 4.10.: 13:00 – 14:00, 14:00 – 15:00. možnost zakoupení 6 a 12 týdenní permanentky,  cvičení  začíná od 29.9.2021. Permanentky zakoupené na podzim 2020 lze čerpat do konce r. 2021.

SQUASHPOINT, Květnového vítězství 938/79, Háje, tel.: 728 481 157, 272 940 089,  info@sqp.cz, út: 8:30 – 9:30, čt: 8:30 – 9:30

Fitness Star Chodov –  Wanko, objekt OC  Slunečnice, Vojtíškova 1783/2, Chodov, pro bližší informace o termínech a zápisu kontaktujte Ing. Průšu tel.:  777 054 685,  fitnesstar@seznam.cz