• Nemůžu si vařit, lze objednat pouze obědy?
  • O zavedení dovozu obědů se žádá písemnou „Žádosti o poskytování pečovatelské služby“, která je k dispozici na internetových stránkách nebo kontaktuje koordinátorku pečovatelské služby, nebo k vyzvednutí na adrese: Domu s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro
  • Koordinátorka pečovatelské služby nebo sociální pracovnice provede sociální šetření ve Vaší domácnosti, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti a skutečnosti, zda zájemce spadá do naší cílové skupiny a současně předání informací o naší službě, tj. seznámení se s podmínkami a způsobem poskytování služby
 • Jak rychle můžu očekávat zavedení služby dovozu obědů?
  • Službu se snažíme zavést do 2 – 5 dnů v případě kapacitních možností. V opačném případě jste informováni o zařazení do evidence žadatelů.
 • V jakém čase se obědy rozváží?
  • Obědy se rozvážejí na základě uzavřené písemné smlouvy ve všední dny, včetně víkendů a svátků od 8:30 do 12:30 hod. Doba dovozu oběda je závislá na lokalitě bydliště uživatele a aktuální dopravní situaci. Při sjednávání sociální služby je uživatel seznámen s přibližným časem dovozu oběda. Zároveň je informován o možné časové prodlevě, a to v mimořádných situacích.
 • Jaký je výběr stravy, můžu mít i dietní jídlo?
  • V nabídce je výběr ze tří druhů jídel – racionální, diabetická a šetřící dieta.
  • Nabídka jídel je zveřejňována předem formou jídelního lístku sestaveného nutriční terapeutkou. Jídlo se objednává s časovým předstihem.
  • Při dovozu oběda do domácnosti pomocí jídelního lístku, který Vám předá pečovatelka. Jednu část výběru si po vyplnění necháte doma, abyste věděli, jaké jídlo jste si objednali a druhou odevzdáte pečovatelce.
 • Jak si odhlašuji a přihlašuji oběd?
  • Obědy je nutno odhlašovat a přihlašovat telefonicky nejpozději dva pracovní dny předem do 15.00 hod. na evidenci obědů. Jiný způsob ohlášení změny je bez záruky. Pokud uživatel neodhlásí včas objednané jídlo, účtuje se mu jak cena stravy, tak cena dovozu.
 • Jak se hradí obědy?
  • Obědy se hradí zpětně podle skutečně odebrané nebo včas neodhlášené stravy v předchozím měsíci. Platba může probíhat hotovostně nebo převodem na účet, vždy na základě vyúčtování a předložení písemné stvrzenky.
 • V jakých nádobách je strava dopravována?
  • Každému uživateli jsou před samotným dovozem oběda poskytnuty dvě sady jídlonosičů (termoobal + 3 misky). Tyto jídlonosiče slouží k přepravě obědů a dodržování hygienický norem při rozvozu obědů. Obědy nelze dovážet ke klientům v jejich vlastních nádobách.
 • Platí se za jídlonosič?
  • Ano, za pronájem jídlonosiče v termoobalu, viz. sazebník služby
 • Nechutnal vám oběd? Nebylo v pořádku doručení oběda? Obraťte se na nás!

Za Vaše podněty a připomínky budeme velmi rádi, jsou pro nás cennou zpětnou vazbou. Kontaktujte nás kteroukoli z těchto možností:

  • ústně kterémukoli zaměstnanci pečovatelské služby při osobním kontaktu
  • telefonicky na vedoucího služby: 724 603 309
  • písemně: stížnost je možné vložit do schránky nebo poslat elektronicky: obedy@jmsoc.cz
  • stížnost je možné podat i anonymně
  • u písemných stížností uveďte datum podání