POSLÁNÍ

 

Posláním Domova pro seniory Jižní Město je poskytování ubytování, stravování a sociálních a zdravotních služeb seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci jsou závislí na pomoci jiné osoby a kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném prostředí.

 

CÍL SLUŽBY

 

Cílem služby je poskytovat sociální služby způsobem, který minimalizuje omezení práv uživatelů, podporovat uživatele při uplatňování jejich přání, představ a osobních cílů, vytvářet uživatelům kvalitní zázemí se zajištěnou podporou, respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, podporovat přirozené vazby uživatelů s jejich rodinou, vytvářet bezpečné prostředí pro uživatele poskytováním odborné sociální a zdravotní péče. 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou senioři, kteří dosáhli minimálně 60let věku, a kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby v přirozeném sociálním prostření (domácnosti), potřebují soustavnou pomoc druhé osoby a tuto pomoc nelze zajistit za pomoci rodiny a sociálních služeb v terénní a ambulantní formě. 


KONTAKTY

Lucie  Müllerová, DiS.
vedoucí přímé péče

603 205 396
PO – ČT 7:00 – 16:00
PÁ 7:00 – 13:00
oc@jmsoc.cz

ds@jmsoc.cz

 

Bc. LUCIE STRAŠÍKOVÁ
sociální pracovnice
267 990 151 – volba 2, 2, 1

603 205 396
PO – ČT 7:00 – 16:00
PÁ 7:00 – 13:00
soc@jmsoc.cz

MARTA JANEČKOVÁ
vrchní sestra
267 990 151 – volba 2, 2, 2

603 205 355
PO – ČT  7:00 – 16:00
PÁ  7:00 – 13:00
vrchni@jmsoc.cz