Nabízené aktivity se konají pouze za příznivého epidemiologického stavu a v souladu s vyhlášenými nařízeními nebo omezeními.

DOTOVANÉ PLAVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU JEDENÁCTKA VS :

Provozovatel AQUA SPORT CLUB s.r.o., Mírového hnutí 2385/3, Chodov, tel.: 226 801 290, 226 801 299,  info@aquasportclub.cz, www.aquasportclub.cz

ZMĚNA v podmínkách dotovaného plavání pro seniory 65+ a osoby se zdravotním postižením (ZTP/P) od 1.2.2022

  • Senior 65+ a osoba se zdravotním postižením (OZP, s průkazem ZTP/P) s trv. bydlištěm na území MČ Praha 11, uhradí dotovaný vstup ve výši 50Kč (60+20minut).
  • Pro plavání je vymezen časový prostor v rozpětí 2 hodin, tj. od 12:30 – 14:30 hodin.
  • Dotované plavání bude probíhat ve dnech: pondělí, středa, čtvrtek, pátek, výjimkou úterý, kdy je bazén vymezen pro školy! V případě, že na všední dny připadají svátky, slevu nelze uplatnit.

Kontakt pro dotazy: Bc. Jana Holubová, 724 603 317, poradenstvi@jmsoc.cz, www.jmsoc.cz