Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Domov pro seniory: “…..již nemohu pečovat doma…”

Domov pro seniory: “… i zde mohu pečovat…”