Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Domov pro seniory: „…..již nemohu pečovat doma…“

Domov pro seniory: „… i zde mohu pečovat…“