• první kontakt se zájemcem o pečovatelskou službu a s jeho rodinou může proběhnout telefonicky, osobně nebo písemně, elektronicky. Odpovědným pracovníkem pro jednání se zájemci o službu je koordinátorka pečovatelské služby nebo sociální pracovnice
 • o pečovatelskou službu zájemce žádá písemnou žádostí (ke stažení níže) nebo k vyzvednutí na adrese zařízení
 • na základě prvního kontaktu je zahájeno jednání o poskytování sociální služby. Jednání se mohou na žádost zájemce zúčastnit další osoby zájemcem určené. Po domluvě se žadatelem je uskutečněno sociální šetření, jehož cílem je posouzení individuální potřebnosti žádané služby. Na základě zjištěných údajů lze upřesnit míru potřebné pomoci a podpory
 • následným krokem v případě kladného rozhodnutí zájemce o sociální službu je uzavření smlouvy se zájemcem o službu nebo jeho zařazení do evidence žadatelů. Rozsah nasmlouvaných úkonů lze měnit dle individuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele
 • v případě, že aktuální kapacita služby není dostačující, je žádost o službu zaevidována do evidence žadatelů a je jí přiřazeno evidenční číslo
 • žadatele o službu je možné odmítnout pouze z následujících důvodů:
  • JMS a.s. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
  • JMS a.s. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, JMS a.s. vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY


KONTAKTY

Bc. Jitka Švecová, DiS.
vedoucí pečovatelské služby (v zastoupení)
267 990 151 – volba 2, 1, 3, mobil: 724 603 316

pece@jmsoc.cz

 

PhDr. Ludmila Jarošová
koordinátorka pečovatelské služby pro DPS Šalounova, DPS Blatenská a DBB Petýrkova
724 603 307
pece.domy@jmsoc.cz

pece.blatenska@jmsoc.cz

 

 

Šárka Vracovská, DiS.
koordinátorka terénní pečovatelské služby
267 990 151 – volba 2, 1, 1, mobil: 770 197 680, 724 603 303
teren@jmsoc.cz