KOMU JE ODLEHČOVACÍ SLUŽBA URČENA

 

 • Je mi 42 let, jsem trvale upoutaný na vozíku, žiji v pobytovém zařízení, kde mi je poskytována pomoc po celý den. Bohužel se toto zařízení každý rok po dobu Vánoc uzavírá. Mohu využít po toto období Vaši Odlehčovací službu?
  • Odlehčovací službu nemůžete v tomto případě využít, protože služba je určena osobám starším 60let věku. Doporučujeme využít některou z odlehčovacích služeb, která je zaměřena na Vaši věkovou skupinu.
 • Starám se o svého tatínka, který bydlí u nás. V září máme s manželem zaplacenou dovolenou dvou týdenní dovolenou, ale bojím se nechat tatínka, u kterého byl zjištěn syndrom demence doma samotného a nikdo z rodiny se o něj nemůže po tu dobu postarat. Bylo by možné po dobu naší dovolené tatínka umístit u Vás?
  • Naše Odlehčovací služba se nezaměřuje na péči a podporu osob se syndromem demence. Vhodnější je v tomto případě využít některý z Domovů se zvláštním režimem.
  • Pokud si přesto přejete využít služeb našeho zařízení, není syndrom demence důvodem k odmítnutí zájemce o službu. Důvodem k odmítnutí je, pokud by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Dále Vás musím upozornit, že naše zařízení není uzavřené a v případě, že Váš tatínek bude chtít odejít (vyjádří vážně míněný nesouhlas s umístěním v zařízení), jsme povinni mu odchod ze zařízení umožnit.
 • Chtěli bychom využít Vaši Odlehčovací službu, ale naše maminka má trvalé bydliště mimo Prahu. Není to překážkou?
  • Odlehčovací služba je určena především obyvatelům hl. m. Prahy, ale v případě volné kapacity je možné umístit i občany z jiných částí ČR (k 30.11.2017).
 • Na jak dlouho je možno Odlehčovací službu sjednat?
  • Z důvodu, že je Odlehčovací služba určena osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, je cílem služby umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Z toho důvodu se jedná o krátkodobé poskytnutí služby. Smlouvu o poskytování Odlehčovací služby je možné uzavřít na dobu maximálně 3 měsíců.

 

SJEDNÁNÍ ODLEHČOVACÍHO POBYTU

 

 • Kde se dozvím víc informací o tom, zda je v požadovaný termín možné službu využít?
  • Pro zjištění detailních informací o možnostech a podmínkách využití Odlehčovací služby a sjednání termínu pobytu je třeba kontaktovat naši sociální pracovnici (603 205 396). Volejte ve všední dny od 7 do 16 hodin, po dohodě je možné domluvit osobní návštěvu v zařízení v  Janouchově ulici 670/1, Praha 4, kde má kancelář i sociální pracovnice.
 • Jaké kroky musím podniknout pro poskytnutí Odlehčovací služby?
  • Pro poskytnutí služby či rezervování určitého termínu je nutné doručit vyplněnou „Žádost o poskytnutí odlehčovací služby“ a vyplněný formulář  „Vyjádření lékaře“
  • Teprve po doručení dokumentů a domluvě se sociální pracovnicí je možné poskytnutí služby potvrdit. V případě plné kapacity je žádost zařazena do Evidence přijatých žádostí.
 • S Vaší sociální pracovnicí jsme byly domluvené ohledně využití odlehčovací služby naší maminkou, po dobu, kdy budeme na dovolené. Na poslední chvíli si to však maminka rozmyslela. Je možné rezervovaný termín odřeknout? Je v tomto případě nutné uhradit nějaký rezervační poplatek?
  • Zájemce může vždy službu před jejím započetím odřeknout bez udání důvodů či se domluvit na změně termínu. Žádný rezervační poplatek nepožadujeme a zájemce za zrušení pobytu nic nehradí. V případě ukončení již započaté služby, na základě uzavřené smlouvy, je uživateli vrácena úhrada za podmínek a v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
 • Co když v rámci pobytu na Odlehčovací službě zjistím, že můj stav neumožňuje návrat do domácího prostředí?
  • V tomto případě lze na písemnou žádost sjednat smlouvou o poskytnutí Odlehčovací služby pobyt na další 3 měsíce a zároveň hledat zařízení, kde bude možné zajistit ubytování trvalého charakteru např. domov pro seniory.
 • Kolik platím za poskytnutí Odlehčovací služby?
  • Na Odlehčovací službě vždy platíte za ubytování, stravu a péči.
  • V současné době je úhrada za ubytování, stravu a péči, v souladu se zákonem č. 108/2006, Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanovena na 360,- Kč až 380,- Kč/den za stravu a ubytování a 130,- Kč/hodinu za úkony péče (k 30.11.2017)
  • Úhrada je placena vždy měsíčně dopředu. Platba za péči se hradí zálohově ve formě 200,-Kč/den. Měsíc zpětně je pak vystaveno Vyúčtování služby.
 • Mohu platit za službu hotově?
  • Upřednostňujeme bezhotovostní způsob platby formou převodu úhrady na účet společnosti. V hotovosti je možné platbu provést na pokladně společnosti na adrese Šalounova 2025/7. Více informací sdělí účetní Odlehčovací služby (603 205 432).
 • Co když nemám přiznaný příspěvek na péči?
  • Příspěvek na péči, poskytovaný úřadem práce jako dávka pro osoby závislé na péči druhé osoby, slouží na úhradu péče na Odlehčovací službě.
  • V případě, že nemáte přiznaný příspěvek, doporučujeme podat žádost o jeho přiznání na pobočku Úřadu práce ČR dle Vašeho trvalého bydliště.
  • Pokud příspěvek nemáte, není tím ovlivněn rozsah a způsob pomoci. Výše přiznaného Příspěvku na péči neovlivňuje stanovenou úhradu za péči a nemusíte tak jeho výši sdělovat.
  • V případě dotazů se obracejte na naši sociální pracovnici, tel. 603 205 396.
 • Co si mám vzít při nástupu do zařízení s sebou?
  • Na Odlehčovací službě budete potřebovat stejné věci, jako byste potřebovali ve svém domácím prostředí (hygienické potřeby, oblečení, osobní věci, finanční prostředky na drobná vydání, doklady, zdravotnické potřeby, kompenzační pomůcky apod.). Naše zařízení poskytuje ze svých zdrojů ložní prádlo, ručníky, žínky, toaletní papír, mýdlo.
  • V našem zařízení jsou v rámci ubytování poskytovány služby prádelny, která zajišťuje praní prádla, žehlení, drobné opravy a úklid oblečení na pokoj.

 

NÁVŠTĚVY, NEPŘÍTOMNOST V ZAŘÍZENÍ

 

 • Může mě navštěvovat rodina a známí?
  • Návštěvní doba je neomezena s ohledem na dobu nočního klidu od 22:00 do 6:00 hodin. V individuálních případech je možné setrvat v zařízení i v době nočního klidu (vždy se souhlasem zdravotního personálu ve službě). Vždy v 19:00 hodin večer končí provoz naše recepce a z bezpečnostních důvodů se zamyká hlavní vchod. Na pozdějším opuštění zařízení či na pozdějším příchodu je třeba se domluvit s přítomným personálem.
  • Do zařízení mohou také docházet osoby poskytující jiné, veřejně dostupné služby (např. fyzioterapeut, kadeřník, kosmetik, pedikér apod.).
  • Návštěvy musí vždy respektovat Domácí řád zařízení, zejména nenarušovat svým chováním klid a bezpečnost uživatelů ani pracovníků.
 • Mohu opouštět zařízení?
  • Zařízení je možné kdykoliv opustit a opět se vrátit. Odlehčovací centrum není zařízením s omezenou možností odchodů a příchodů.
  • Z důvodů zajištění bezpečnosti doporučujeme odchod a přibližný návrat oznámit ošetřujícímu personálu.
  • Pokud potřebujete doprovod na místa, která chcete navštívit, domluvte se s personálem na možnosti zajištění doprovodu.
 • Může si mě brát rodina např. na víkend domů? Kolik v tom případě platím?
  • Opustit zařízení můžete také na delší časové období, tj. na libovolně dlouhou dobu v rozmezí od několika hodin po několik měsíců. Prosíme však o včasné nahlášení plánované nepřítomnosti z důvodu možnosti odhlášení stravy.
  • Ohledně informování se o způsobu vracení úhrady při nepřítomnosti na Odlehčovací službě se obracejte na sociální pracovnici, tel. 603 205 396.

 

ZDRAVOTNÍ PÉČE A LÉKAŘ

 

 • Je v zařízení přítomen lékař?
  • Lékař není v zařízení přítomen 24 h denně, zdravotní péče je zajištěna formou zdravotních sester pod vedením vrchní sestry , tel. 603 205 355.
  • Do zařízení dochází praktický lékař dvakrát týdně a každý uživatel má možnost se u něj zaregistrovat. V případě volby jiného lékaře je tento jiný lékař oprávněn k návštěvě zařízení a uživatel si jeho prostřednictvím zařizuje potřebná vyšetření, léky, inkontinenční pomůcky, převozy sanitkou apod. V případě registrace u docházejícího praktického lékaře, lze tyto záležitosti řešit jeho prostřednictvím ve spolupráci s lékárnou dovážející léky a firmou zajišťující inkontinenční pomůcky.
  • Do zařízení dochází pravidelně diabetolog a 1x měsíčně psychiatr.
 • Jak se dostanu na ostatní vyšetření u svých dalších lékařů?
  • V případě, že potřebujete navštívit lékaře specialistu, a s převozem Vám nemůže pomoci Vaše rodina, je převoz zajištěn sanitkou na základě převozního příkazu praktického lékaře, u kterého jste registrován (více informací sdělí vrchní sestra, tel. 603 205 355). Ze zařízení je možné v případě potřeby domluvit doprovod.
 • Moje matka se potřebuje zotavit po úrazu a k tomu jí je třeba zajistit rehabilitační zařízení. Nabízí Vaše zařízení tyto služby?
  • Nejsme specializované fyzioterapeutické zařízení. Externí fyzioterapeut dochází 1x týdně. O aktuálních možnostech zajištění fyzioterapie se můžete informovat u vrchní sestry zařízení, tel. 603 205 355.

 

POKOJE A VYBAVENÍ

 

 • Jak jsou pokoje velké?
  • V Odlehčovacím centru jsou 2 čtyřlůžkové pokoje a 1 dvojlůžkový. Pokoje jsou vždy rozděleny na tzv. pánské a dámské, dvojlůžkový pokoj lze také využít jako pokoj pro partnery. (k 1.1.2018)
  • Velikost záleží vždy na tom, o jaký pokoj se jedná.
 • Co je za vybavení na pokoji v Odlehčovacím centru?
  • Na pokoji jsou elektricky či manuálně polohovatelná lůžka opatřená kvalitními matracemi v různém antidekubitním režimu z důvodu prevence proleženin uživatelů. Každý z uživatelů má noční stolek s vyklápěcí deskou a část nebo celou skříň v závislosti na konkrétním pokoji. Většina pokojů je vybavená umyvadlem, zrcadlem a stolkem. Na každém pokoji je televize. Lednice je pak společná pro všechny uživatele ve společných prostorách zařízení.
  • K ohřevu vlastní stravy a k uvaření si vody lze využít vybavení kuchyňky pro uživatele a jejich návštěvy, která je v přízemí sousedící se společenskou místností.
  • Každý uživatel při nástupu obdrží elektronické tlačítko na možnost přivolání si personálu pro případ potřeby.
 • Mohu si přinést své vlastní věci?
  • Pokoj si v závislosti na jeho velikosti samozřejmě můžete dovybavit podle vlastních představ. Je vždy příjemné, pokud si pokoj zútulníte vlastními obrázky, fotografiemi, polštářky, květinami apod.
  • Přistěhování částí nábytku a spotřebičů lze vždy jen se souhlasem vedení zařízení s přihlédnutím k prostorovým možnostem.
 • Má každý pokoj svou vlastní koupelnu a toaletu?
  • Sedm pokojů v prvním patře má vlastní toaletu se sprchovým koutkem. Ostatní pokoje mají k dispozici koupelny a toalety na chodbách.
 • Platím něco za vyprání prádla?
  • V našem zařízení máme vlastní prádelnu, která zajišťuje praní prádla našim uživatelům. Cena je zahrnuta v ubytování a za její využití tak nic uživatelé neplatí. Pokud si uživatel přeje využívat naši prádelnu, musí být jeho prádlo označeno tak, aby bylo možné identifikovat, komu patří.
 • Je úklid zahrnut v ceně za pobyt?
  • Úklid je zajištěn našimi vlastními pracovníky úklidu, a to jak ve společných prostorách, tak na pokojích uživatelů. Cena za úklid je zahrnuta v rámci úhrady za ubytování, neplatíte tedy nic navíc.

 

 AKTIVITY

 

 • Bude se někdo mojí mamince věnovat nebo bude v zařízení pouze polehávat?
  • V rámci našich služeb nabízíme také aktivizační činnosti. Ty mohou být v závislosti na potřebách uživatele skupinové či individuální.
  • Každý všední den se v zařízení koná minimálně jedna skupinová činnost, obvykle v odpoledních hodinách. S ohledem na zájmy klientů nabízíme cvičení paměti, cvičení na židlích, vyrábění a malování, zpívání, koncerty, přednášky, filmy, canisterapii, návštěvy dětí ze školky
  • Aktivizační činnosti na pokojích zajišťujeme dle aktuálních zjištěných potřeb a přání uživatelů. V oblasti naplňování duchovních potřeb spolupracujeme s Komunitním centrem Matky Terezy či zprostředkováváme kontakt s ostatními církvemi v ČR.
  • V závislosti na provozních možnostech nabízíme doprovody na místa, která potřebuje či chce uživatel navštívit.
  • Aktivizační činnosti jsou uživatelům pravidelně nabízeny, a je vždy na daném člověku, zda nabídky využije či ji odmítne. Pokud uživatel potřebuje pomoc s přesunem na skupinovou aktivitu, je mu zajištěn. V případě zhoršeného stavu, kdy imobilní uživatel není schopen vzhledem ke svému stavu aktivitu navštívit, nabízíme využití individuální aktivizace na pokoji.
  • V případě, že uživatel sdělí, či svým chováním dá najevo, že skupinovou aktivitu navštívit nechce, v žádném případě ho nenutíme, a to ani na žádost rodiny!
 • Co se u vás nosí přes den za oblečení?
  • Záleží vždy na volbě konkrétního uživatele a na tom, zda tráví den převážně na lůžku či nikoliv. Zejména při návštěvách společenských prostor doporučujeme nosit pohodlné domácí oblečení, dle osobních zvyklostí společenský oděv např. na větší skupinové akce, při návštěvě míst mimo zařízení. Pro uživatele upoutané na lůžko doporučujeme pohodlné bavlněné oblečení (dlouhá trika, noční košile).
 • Musí všichni jíst jídlo na posteli?
  • Nemusí, každý si může zvolit, kde chce stravu konzumovat.
  • Prostorové možnosti pokoje nemusí vždy umožňovat konzumaci stravy u stolu na pokoji (na některých pokojích stolek není umístěn), z toho důvodu doporučujeme jíst buď na lůžku u výsuvné desky nočního stolku, nebo ve společné jídelně v zařízení.
  • Mnoho uživatelů preferuje konzumaci snídaně, svačiny a večeře na pokoji, ale společný oběd naopak v jídelně. Záleží na osobních preferencích každého uživatele.
 • Pomůže mé mamince někdo, když bude chtít jít do jídelny na oběd?
  • Ano, pokud si to uživatel přeje, je možné ho do společné jídelny doprovodit či odvézt na vozíku.

STRAVA

 

 • Jaká nabízíte jídla?
  • V rámci stravování je v nabídce 5 jídel, v případě, že to vyžaduje zdravotní stav uživatele 6 jídel (snídaně, svačina 2x, oběd, večeře, případně druhá večeře).
  • Strava je v dietních úpravách připravována našimi kuchaři v kuchyni, která je součástí budovy.
  • V zařízení je přítomna nutriční terapeutka, která řeší problémy, které v oblasti stravování uživatelů vznikají, tel. 603 205 410.
  • Jídelní lístek je sestavován originálně na každý týden s přihlídnutím k osobním preferencím uživatelů. V rámci oběda je vždy na výběr ze dvou jídel, pokud uživatel nemá dietní omezení. Výběr s uživateli, kteří potřebují s výběrem pomoci, provádí nutriční terapeutka.

PÉČE

 

 • S čím vším mi bude personál pomáhat?
  • Pečovatelé provádí pomoc s oblékáním nebo svlékáním, včetně obutí (vyzutí), pomoc se složením a uložením oblečení a obuvi. Rovněž může být poskytnuta pomoc se speciální pomůckou (navlečení elastické punčochy, ortézy, protézy, protetické náhrady aj.).
  • Pomoc při přesunu
  • pracovníci poskytují pomoc při přesunu na lůžku, z lůžka na vozík, WC křeslo, židli a naopak.
  • Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh
  • Pomoc při podávání jídla a pití
  • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
  • pracovník poskytuje oporu a pomoc při pohybu uživatele z jedné místnosti do druhé (např. chodba, WC, sprcha), nebo doprovod uživatele v rámci budovy, na terasu a zahradu apod.
  • Pomoc při osobní hygieně
  • pracovník pomáhá uživateli při koupání, sprchování, holení, mytí hlavy, prevenci opruzenin, ranní a večerní hygieně (mytí rukou, obličeje) apod.
  • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  • Pomoc při použití WC
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např. doprovod do obchodu, na procházku, k lékaři, na mši, do restaurace, na orgány veřejné moci a další instituce
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, zprostředkování kontaktu s rodinou nebo přáteli, předávání informací rodině o uživatelových potřebách a přáních (vše se souhlasem uživatele), pomoc při navazování vzájemného kontaktu s ostatními uživateli zařízení
  • Sociálně terapeutické činnosti
   • podpora uživatelů při rozvíjení společenských aktivit – společné zpívání, společenské hry, čtení knih
   • podpora při orientaci v novém prostředí
   • aktivizace a motivace uživatele k soběstačnosti

 

Provádění, frekvenci a způsob základních činností vždy sjednává pracovník přímo s uživatelem v rámci tzv. individuálního plánování. Každý uživatel má přiděleného svého klíčového pracovníka, který sestavuje s uživatelem na základě jeho zjištěných potřeb Plán péče, ve kterém je společně stanoveno, které činnosti budou u člověka prováděny, jakým způsobem a jak často.


PRAXE A STÁŽE

 

 • Studuji 2. ročník Sociální práce na vysoké škole, mohu k vám jít na praxi?
  • Ano, v našem zařízení je možné vykonávat praxi a stáže na různým odděleních. V případě studia sociální práce vykonáváte praxi přímo pod vedením naší sociální pracovnice. V případě zájmu kontaktujte vedoucí Domova pro seniory a Odlehčovacího centra na tel. čísle 603 205 399 nebo na janouchova@jmsoc.cz.