POSLÁNÍ

Posláním pečovatelské služby je poskytovat dostupnou individuální péči lidem v jejich domácnostech, našich zařízeních nebo dalších místech podle potřeb uživatele.

Přehled poskytovaných úkonů naleznete ZDE

ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Od 1. 4. 2020 je rozšířena doba poskytování péče KAŽDÝ DEN od 7:00 do 19:00 hod

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 • flexibilita při poskytování sociální služby
 • osobní přístup
 • finanční dostupnost
 • podpora samostatnosti a zapojení uživatele do společnosti
CÍLOVÁ SKUPINA
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Senioři
 • Osoby s tělesným postižením
VĚKOVÁ KATEGORIE UŽIVATELŮ
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)
ÚZEMNÍ PŮSOBNOST
 • V domácnostech uživatelů na území MČ Prahy 11
 • Dům s pečovatelskou službou Šalounova 2025/7, Praha 11
 • Dům s pečovatelskou službou Blatenská 2146/4, Praha 11
 • Dům s bezbariérovými byty Petýrkova 1952/22, Praha 11
KONTAKT

Bc. Jitka Švecová, DiS.
vedoucí pečovatelské služby (v zastoupení)

267 990 151 – volba 2, 1, 3, mobil: 724 603 316

pece@jmsoc.cz

PhDr. Ludmila Jarošová
koordinátorka pečovatelské služby pro DPS Šalounova, DPS Blatenská a DBB Petýrkova
724 603 307,
pece.domy@jmsoc.cz, pece.blatenska@jmsoc.cz

 

KONTAKT

Šárka Vracovská, DiS.
koordinátorka terénní pečovatelské služby
267 990 151 – volba 2, 1, 1, mobil:  770  197 680, 724 603 303

teren@jmsoc.cz

Kontakt na pečovatelky pro stávající klienty a rodinné příslušníky:

pečovatelky DPS Šalounova 725 169 297

pečovatelky DPS Blatenská 725 169 298

pečovatelky DBB Petýrkova 725 315 351