Služby osobní asistence

 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Farní charita Chodov,U Modré školy 1/2337, Praha 4, 149 00, tel.: 272 941 972, 242 485 823, 737 948 638, 737 322 569, e-mail: kancelar@charitapraha4.cz, www.charitapraha4.cz

Domov Sue Ryder, o. p. s., Michelská 1, 140 00 Praha 4-Michle, tel.: 244 029 111, +420 776 252 300 (vrátnice, služba 24 hodin), 244 029 200, M: 778 476 171, www.sue-ryder.cz/osobni-asistence. Přednostně přijímají klienty z Prahy 4.

A-Doma, o. s., Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, tel.: 733 194 952, e-mail: info@adoma-os.cz, www.adoma-os.cz. Poskytované služby: osobní asistence, respitní péče v domácnostech klientů, paměťové tréninky pro seniory, kteří z důvodu zdravotního postižení potřebují pomoc.

Hewer, o. s., Pod Strašnickou vinicí 13, 100 00 Praha 10, tel.: 274 781 341, 776 018 466, 777 155 552, e-mail: hewer@pecovatel.cz, www.osobniasistent.cz. Poskytované služby: osobní asistence, terénní sociální služby, péče o seniory, zdravotně postižené a mentálně znevýhodněné v domácím prostředí.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o. p. s., Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11, tel.: 272 933 662, 272 935 460, e-mail: info@kvp.cz, internet: www.kvp.cz.  Nejvýznamnější činností společnosti je zajišťování osobní asistence, sociální služby určené lidem, kteří se v důsledku svého zdravotního postižení či věku stali závislými na pomoci jiných. Vzhledem ke komunitnímu charakteru organizace jsou služby poskytovány především v bezbariérovém bytovém komplexu v Petýrkově ulici, č. p. 1949 až 1953 na Praze 11 a blízkém okolí.

Fosa o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4 – Chodov, tel.: 271 910 016, mobil: 775 350 117, email: fosaops@fosaops.org, www.fosaops.org/osobni-asistence-osa. Poskytované služby: osobní asistence, podpora samostatnosti a podporované zaměstnávaní lidí se znevýhodněným v důsledku zdravotního postižení.

 

 

Pečovatelská služba Praha 11

 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Farní charita Praha 4 – Chodov, U Modré školy 1/2337, Praha 4, 149 00. Charitní pečovatelská služba, tel.: 272 941 972, 737 948 638, e-mail: socialnisluzby@charitapraha4.cz, www.charitapraha4.cz/pro-klienty/osetrovatelska-sluzba.

  • Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi.
  • Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Doprava autem k lékaři nebo za nutnými pochůzkami

 

 

Domovy pro seniory

 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4, 271 198 111(vrátnice), www.dshaje.cz

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222, 149 00 Praha 4, Recepce: +420 267 907 111, www.seniordomov.cz

Domov pro seniory Krč, Sulická 1085, 142 00 Praha 4, telefon: 241 091 921, www.dskrc.cz

Domov pro seniory Malešice, Rektorská 577/3, 108 00 Praha 10, www.malesiceds.cz

Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10, www.hortenzie.cz