Novinky

Archiv akcí

JIHOMĚSTSKÁ SOCIÁLNÍ – ELEKTROMOBILITA PRO TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Projekt „VZ0144454: Jihoměstská sociální – elektromobilita pro terénní pečovatelskou službu – nové řízení“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016556, je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt je zaměřen na rozšíření fungování pečovatelské služby a snížení dopadů na životní prostředí na území městské části Praha 11 prostřednictvím pořízení 4 ks vozidel na elektřinu v rámci projektu, sloužících pro přepravu pracovníků pečovatelské služby ke klientům na zajištění péče u většího množství klientů, v jejich domácím prostředí, v rozšířeném časovém rozsahu (7 dní v týdnu min 7-19 hod). 

Cílem projektu je rozšířit poskytování pečovatelské péče v domácím prostředí a zajistit nové potřebné kapacity umožněné právě vybavením novými technologiemi. Výsledkem tak bude pořízení 4 ks menších vozidel na elektřinu, navýšení kapacity o 4 sociální pracovníky a rozšíření komplexního rozsahu poskytovaných služeb na 7 dní v týdnu v časovém rozmezí 7-19 hod. pro všechny klienty.

APSS ČR podporuje očkování v sociálních službách

O nás

Pečujeme s úctou a respektem o seniory a hendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, tak dlouho, jak je to jen možné.

V našich zařízeních vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Více informací

Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Průzkumy spokojenosti

 

Pravidelně provádíme průzkumy spokojenosti pro jednotlivé naše služby.

 

Více informací

Poradenské centrum

 

Potřebujete se zorientovat v sociálním systému? Nebojte se přijít! Rádi Vám pomůžeme! 

Více informací
mmmm
Volné pracovní pozice v JMS a.s.

mmm

Chcete dělat práci, která má smysl? Přijďte do našeho týmu!

Více informací zde
mmm
Získali jsme Certifikát pracoviště proškolené v paliativní péči

Stále se vzděláváme, abychom vám mohli poskytovat lepší a kvalitnější služby!

Více informací

Pečovatelská služba – příležitost pro život doma

Pečovatelská služba – „…žít jako každý jiný…“

Domov pro seniory – „…již nemohu pečovat doma…“

Vaše zkušenosti

Děkuji všem, kdo se zasloužili o očkování proti Covid-19 nás nájemníků v DPS Šalounova. Myslím, že hovořím za všechny!! Ještě jednou děkuji! Vděčný nájemník Jan.

Chtěla bych pochválit paní Pavlínku, která doručuje obědy na trase 1.

Je milá, veselá, a proto se na ni každý den těším.

Moc děkujeme za pomoc naší mamince Ludmile. Maminka léta odmítala "cizí" osobu, která by přicházela na pomoc, snesla jen nás. Ale po tom, co poznala pečovatelku paní Moniku, maminka úplně září. Pořád o ní mluví, jaká je milá, rychlá, šikovná a jak moc se na ni těší. Nám se obrovsky ulevilo, protože nejen že nás paní Monika zastane, ale i předčí. Tedy díky Vám za výběr pečovatelky a paní pečovatelce velké díky za slunce a energii, které  k naší mamince vnesla.

Chtěla bych poděkovat Vaší organizaci a jmenovitě Vaší pečovatelce, slečně Irence, za skvělou péči o mojí invalidní maminku a jejího druha. Pečovatelka Irenka je velmi spolehlivá, trpělivá, má citlivý a pozitivní přístup k oběma staříkům, udržuje je i jejich domácí prostředí v čistotě a dobré náladě. Jsem jí vděčná, bez její pomoci a spolupráce bych péči o ně vůbec nezvládala!

Chci vyjádřit poděkování za mimořádně milou, osobní, trpělivou a zároveň odbornou péči, které se mojí mamince od Vašich pečovatelek dostávalo. Byly nám velkou pomocí, bez jejich každodenní péče bychom sami starost o maminku nezvládli.

Děkuji ze srdce všem pracovníkům soc. služeb, kteří se podílejí na péči o mého tatínka, za jejich nadstandartní a profesionální přístup, přestože komunikace s ním je občas obtížná (změna nálad,  protichůdné názory na stejnou věc…). Jedná se o nákupy a úklid, které s velkou péčí zajišťujete a za dovoz obědů, jejichž kvalitu tatínek velmi chválí.