• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • při podávání jídla a pití
  • při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • při prostorové orientaci ve vnitřním i vnějším prostoru
  • při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • při úkonech osobní hygieny
  • při použití WC
  • výměna inkontinenčních pomůcek
  • prevence opruzenin a proleženin
  • při základní péči o vlasy, nehty
 • Poskytnutí stravy (v rozsahu 3 hlavních jídel, dopolední a odpolední svačiny u Diabetiků+ 2 večeře)
 • Pomoc při přípravě stravy (příprava stravy přiměřeně uzpůsobená aktuálním a individuálním možnostem klienta, porcovaná sousta krájená, mletá, mix atd.)
 • Poskytnutí ubytování (včetně úklidu pokoje a společných prostor, praní a žehlení ložního a osobního prádla včetně drobných oprav, ošacení a provozních nákladů souvisejících s ubytováním – energie)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
 • Sociálně terapeutická činnost (udržení a rozvoj osobních a sociálních schopností a dovedností)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování osobních záležitostí)
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik, udržení a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
 • Základní sociální poradenství (zahrnuje poskytnutí základních informací o sociálních službách, veřejných službách, sociálních dávkách, individuální přístup k uživateli apod.)