Projekt „VZ0144454: Jihoměstská sociální –
elektromobilita pro terénní pečovatelskou službu – nové řízení
“, reg. č. CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016556, je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Projekt je zaměřen na rozšíření fungování pečovatelské služby a snížení dopadů na životní prostředí na území městské části Praha 11 prostřednictvím pořízení 4 ks vozidel na elektřinu v rámci projektu, sloužících pro přepravu pracovníků pečovatelské služby ke klientům na zajištění péče u většího množství klientů, v jejich domácím prostředí, v rozšířeném časovém rozsahu (7 dní v týdnu min 7-19 hod). 

Cílem projektu je rozšířit poskytování pečovatelské péče v domácím prostředí a zajistit nové potřebné kapacity umožněné právě vybavením novými technologiemi. Výsledkem tak bude pořízení 4 ks menších vozidel na elektřinu, navýšení kapacity o 4 sociální pracovníky a rozšíření komplexního rozsahu poskytovaných služeb na 7 dní v týdnu v časovém rozmezí 7-19 hod. pro všechny klienty.

Realizace projektu proběhla ve dvou etapách. První dva vozy Peugeot e208 nám byly dodány 1.2.2023. S dodáním zbylých 2 vozů Hyundai Ioniq 5 byl problém, výrobce neustále posouval termín výroby. Nakonec se dodavateli podařilo oba vozy v pořádku dodat. Dodání dvou vozů Hyundai  proběhlo 20.12.2023.