Dne 14.1. se uskutečnilo příjemné a vzájemně obohacující setkání obyvatel DPS Šalounova se seniory z DS Chodov spolu Hanou Strejčkovou, autorkou publikace 222 a 2 příběhy 20. století, která zahrnuje příběhy a vzpomínky mapující významné události, místa a fotografie přímých účastníků – obyvatel zmíněného DS. Hosté z DS Chodov byli velice potěšeni zájmem o autorské čtení, ale i chutí všech přítomných sdílet své postřehy a zážitky. (jh)