v návaznosti na Usnesení Vlády ČR č. 1105 ze dne 27. 10. 2020, 1141 ze dne 2. 11. 2020 a č. 1143 ze dne 2. 11. 2020 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. 11. 2020 jsme povinni u klientů Domova pro seniory a Odlehčovacího centra provádět preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2.  Testování klientů i pracovníků realizujeme od 11.11.2020 v pravidelných intervalech a provádí se prostřednictvím screeningových POC antigenních testů. 

Děkujeme za pochopení!