JMS ve spolupráci s poliklinikou ambulantních specialistů MEDICO spol. s r.o. provozuje

PORADENSKÉ CENTRUM PRO PEČUJÍCÍ a OSOBY ZÁVISLÉ NA PÉČI (senioři, zdravotně postižení) v

Kdy: každé pondělí od 15:00 h do 17:00 h ZDARMA

Kde:  MEDICO spol. s r.o., ordinace vedle recepce, 2. patro, na adrese: Opatovská 1763/11, Praha 11. 

Sociální pracovnice poskytnou sociální poradenství k sociálním dávkám pro seniory a osoby zdravotně postižené, poradí, jak požádat o kompenzační pomůcky, na jaké registrované soc. služby se obracet a další informace (www.jmsoc.cz, 724 603 303)