V listopadu 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení již 6. ročníku Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel/ka roku, organizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE v několika profesních kategoriích. Tentokrát byla mezi pět nejlepších sociálních pracovníků z celé republiky odbornou porotou vybrána také Bc. Jana Holubová,  dlouholetá pracovnice Jihoměstské sociální a.s.

Paní Holubová své působení mezi seniory vnímá spíše jako poslání, uvědomuje si, že svými radami, poskytnutou pomocí a zásahem do nepříznivé situace klienta bezprostředně vstupuje do jeho života a ovlivňuje tak řešení jeho problému. Je profesionálem s lidským přístupem, empatická, vstřícná a ochotná. Ke každému přistupuje citlivě s ohledem na jeho osobnost a potřeby. Za dobu působení v sociální službě pomohla pozitivně ovlivnit životy nespočetného množství klientů či zmírnit negativní dopady jejich situace.

Jsme velmi rádi, že paní Holubová pracuje právě zde na Jižním Městě a je našim seniorům plně k dispozici. Paní Holubové srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v pracovním i osobním životě.