Na základě výzvy Magistrátu HMP zjišťujeme v současné době u obyvatel DPS, kteří jsou 80+,  zájem o očkování přímo v DPS. Chápeme, jak je náročné pro seniory cestovat do vzdálených  očkovacích center  a jak je pro ně cesta vysilující i riziková.

V případě zájmu obyvatel o očkování přímo v DPS budeme usilovat o to, aby přímo na DPS Šalounova i DPS Blatenská očkování mohlo proběhnout a naši senioři nemuseli cestovat přes Prahu. Prosíme o trpělivost, všechny obyvatele DPS budeme včas o vývoji i případném termínu očkování informovat.