Aneb Nikdo by se neměl o Vánocích cítit sám.

V průběhu prosince proběhla 4 setkání, jejichž nosnou myšlenkou bylo předcházení osamělosti seniorů, a to nejen v předvánočním čase. Zúčastnit se mohli senioři z Prahy 11 i ti, kteří by jim rádi nabídli svůj volný čas. K milé atmosféře obohacené lidovými tradicemi, zvyky i vědomostním kvízem významně přispěly děti z MŠ Křejpského s kouzelným čertovským vystoupením, senioři klubu Křejpského I s pásmem lidových koled, pěvecký sbor Katysingers ze ZŠ Ke Kateřinkám a klavírista p. Josef Skalička. Velký dík patří i žákům ze ZŠ Donovalská a Mendelova, kteří vyrobili originální vánoční přáníčka pro zúčastněné. Poděkování náleží také zaměstnancům JMS a.s., kteří se podíleli na přípravě a vlastním zajištění akce „Osamělý senior“. Věříme, že  tato akce udělala všem, kdo přišli radost a těšíme se na setkávání v příštím roce.

Podívejte se na reportáž PrahaTV zde