Děkujeme všem, kteří i v této nelehké době mysleli před Vánocemi na potřebné a splnili přání seniorům!  Strom splněných přání byl ve Westfield Chodov umístěn již popáté a opět seniory potěšil. Děkujme, že jste svými dárky potěšili, rozesmáli, ale i rozplakali štěstím a dojetím!

Dárky byl seniorům v Domově pro seniory Janouchova slavnostně předány 21.12.2020 ředitelem JMS Ing. Petrem Dvořákem a vedoucí DS Mgr. Michaelou Konvičnou. Dárky klientům terénní pečovatelské služby byly předány jejich jejich pečovatelkami.

DĚKUJEME!!!