Jihoměstská sociální je vedoucím partnerem projektu SociALL, mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+, který si klade za cíl zvýšit využívání digitálních technologií v sociální péči, a tím usnadnit práci sociálním pracovníkům a zároveň nabídnout lepší služby klientům. Dalším cílem projektu je vytvořit školicí materiály odpovídající zjištěným potřebám sociálních pracovníků za účelem zvyšování jejich kvalifikace.

Název projektu: SociALL – Making social care technologies accessible to all

Program: Erasmus+

Realizace: 11/2022 – 11/2024

Vedoucí partner: Jihoměstská sociální a.s.

Další partneři: Apenhet (Norsko), NOWA (Rakousko) a Medicalscan (Slovensko)

Web projektu: https://sociall.info/  

 

Očekávané výsledky projektu:

  • Identifikace skutečných potřeb sociálních pracovníků v oblasti využívání digitálních technologií v sociální péči
  • Vytvoření školicích materiálů a metodiky na míru
  • Testování školicích materiálů a metodiky za účelem jejich validace
  • Šíření školicích materiálů a metodiky vně partnerství projektu