Letošní sportovní hry se opět vydařily! Krásné  počasí sportovcům přálo a soutěžní atmosféru ještě zpříjemnilo jak profesionální vystoupení Vladimíra Hrona, tak milé písničky dětí z MŠ Křejpského. Všem účastníkům i účinkujícím děkujeme!